Achter de schermen bij RiMatrix projectafdeling

one stop shop voor zorgeloze IT projecten

De computerruimte is het kloppend hart van elk modern bedrijfsgebouw. Echter in de scoop van een compleet bouwproject is deze vaak een relatief klein onderdeel. Hierdoor wordt het inrichten van deze ruimte door installateurs vaak beschouwd als een sluitstuk van een bouwproject. Dat is niet nodig, want dit deel van hun project kunnen zij met een gerust hart aan de Rittal RiMatrix projectafdeling overlaten.

De Rittal projectcoördinatoren werkzaam op de RiMatrix afdeling beschikken over tientallen jaren praktijkervaring in het samenstellen en realiseren van toepassingen in de informatietechnologie en de procesindustrie. Of het nu gaat om een kleine of middelgrote computerruimte, een RiMatrix S container, een compleet RiMatrix datacenter of om gekoelde besturingspanelen voor industriële productieomgevingen – de RiMatrix projectafdeling staat garant voor maatwerkoplossingen die voldoen aan alle (norm)technische, financiële, operationele en logistieke eisen.

One stop shop

Elk project kent zijn eigen bijzonderheden en onverwachte uitdagingen. Daarom kiezen opdrachtgevers er doorgaans voor om de realisatie van hun projecten door een hoofdaannemer of installatiebedrijf te laten verzorgen. Deze hoofdaannemer maakt op zijn beurt gebruik van de diensten van gespecialiseerde toeleveranciers. In deze projectsamenwerking vormt de RiMatrix projectafdeling een betrouwbaar aanspreekpunt voor het realiseren van computerruimten, inclusief de behuizingen, stroomverdelingen, monitoring, noodstroomvoorzieningen en klimatisering. Voor installatiebedrijven biedt de afdeling een toegevoegde waarde doordat zij een groot deel van de ontwikkeling en realisatie aan Rittal kunnen overdragen. Van het selecteren van de beste oplossing tot de engineering, de projectcoördinatie en de installatie van IT-infra – binnen de gestelde functionele eisen, financiële kaders en deadlines zorgen de projectcoördinatoren van Rittal voor een vlekkeloos projectverloop, van offerte tot oplevering. Het resultaat is veel gemak voor de klant en een minimale overlast voor de eindgebruiker.

In de praktijk

Alle projectcoördinatoren zijn zowel bedrijfseconomisch als technisch onderlegd. Daardoor kunnen zij in elke projectfase vakkundige ondersteuning bieden. De eerste stap is een grondige analyse van de klantvraag om de functionele wensen en de financiële mogelijkheden van de klant in kaart te brengen. Deze informatie vormt het vertrekpunt voor het offertetraject, waarin passende technische oplossingen worden aangedragen. In overleg met de klant stellen de projectcoördinatoren een passende offerte op. Na de formele toekenning van de opdracht stuurt de afdeling een orderbevestiging in de vorm van een bedankbrief naar de opdrachtgever. Deze brief bevat ook de naam en het telefoonnummer van de betrokken projectcoördinator en een uitnodiging voor een kick off gesprek. In dit gesprek worden alle details van de installatie nagelopen en de planning op elkaar afgestemd. Zo kan tijdig worden ingespeeld op alle aspecten die aan wijzigingen onderhevig zijn. Vervolgens stelt de Rittal projectcoördinator een zogenaamde demarcatielijst op, dat is een lijst met installatie-technische zaken en een bijbehorende, heldere verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Ook blijven de projectcoördinatoren nauw betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden, onder andere door projectlocaties geregeld te inspecteren. Dankzij de directe betrokkenheid van de Rittal projectcoördinatoren is de opdrachtgever er zeker van dat zijn eindklant kan rekenen op een soepel projectverloop zonder verrassingen.

Industriële toepassingen

Steeds meer industriële processen worden digitaal aangestuurd, waarbij IT-technologie ook wordt ingezet om complete productieketens te optimaliseren. Dit leidt tot een groei van het dataverkeer en van de vraag naar rekenkracht en opslag. In industriële omgevingen duiken daarom steeds vaker IT-racks met actieve netwerkcomponenten op. De medewerkers van de RiMatrix projectafdeling beschikken over de nodige ervaring om ook in deze industriële omgevingen betrouwbare oplossingen te realiseren. In elk project weten zij het Rittal productsysteem (Rittal – The System) optimaal ten dienste van het installatiebedrijven en de eindklant te stellen. Die praktijkervaring kunnen organisaties direct verzilveren, bijvoorbeeld door de afdeling te vragen om een gratis quick scan van bestaande installaties uit te voeren. Dit levert heldere inzichten op, bijvoorbeeld over nieuwe mogelijkheden voor energiebesparingen en de zin of onzin van vervangingsinvesteringen. Want wat de RiMatrix projectcoördinatoren ook doen – het belang van de klant staat altijd voorop!

Share