Wat is de ideale klimatisering voor de buitenbehuizing?

Klimatisering Kastsystemen

De bescherming van elektrische besturingen of elektronische apparatuur in de buitenlucht vraagt niet alleen een degelijke behuizing, maar ook een doordachte klimatisering. Hoe houden kostbare componenten het hoofd koel bij sterk uiteenlopende klimatologische omstandigheden?

Een optimaal werkklimaat is cruciaal voor de beschikbaarheid van apparatuur. Elektronische componenten worden steeds kleiner en staan dichter op elkaar, waardoor de temperatuur in de behuizing oploopt. In de buitenlucht – waar de temperaturen vaak sterk uiteenlopen – vormt het binnenklimaat een extra uitdaging bij het ontwerp.

Met de juiste verkoelende maatregelen creëert u het juiste klimaat voor uw apparatuur. In veel gevallen vraagt dit om actieve koeling. Maar actieve koeling is kostbaar, produceert geluid en verbruikt veel energie. Het is daarom zaak dat we het benodigde koelvermogen zo ver mogelijk omlaag brengen. Dit kan met: een buitenbehuizing met een hoge natuurlijke koelcapaciteit en diepgaande integratie van actieve koeling.

Dubbelwandige buitenbehuizing

Vanzelfsprekend kunt u het klimaatvraagstuk in de buitenbehuizing oplossen met actieve ventilatie of klimatisering. Maar voordat u dit doet, wijs ik u graag op een andere mogelijkheid: de dubbelwandige buitenbehuizing met natuurlijke koeling voor uw apparatuur. Deze dubbelwandigheid werkt namelijk als een schoorsteen. Als de temperatuur binnen de behuizing stijgt, wordt door convectie de warmte overgebracht op de koelere lucht in de dubbele wand, die hierdoor opstijgt. Door het temperatuurverschil ontstaat een natuurlijke luchtstroom die de kast verlaat via ventilatieopeningen in het dak. Natuurlijk werkt de dubbele wand ook als hittenschild waardoor opwarming voorkomen wordt.

De natuurlijke convectie van dubbelwandige buitenkasten is in veel gevallen al voldoende om de temperatuur binnen de optimale waarden te houden. Is toch actieve koeling vereist, dan zorgt de dubbelwandige buitenbehuizing dat een koeloplossing met een veel lager vermogen al volstaat.

Klimaatoplossing integreren ín de kast

Hoe dichter de koeling zich bij de apparatuur bevindt, hoe lager het benodigde koelvermogen. Kies daarom voor een buitenbehuizing en een koeloplossing die zo op elkaar zijn afgestemd, dat u de koeling kunt integreren. Bijvoorbeeld een direct air cooling (DAC) die is geïntegreerd in de kast zal minder vaak aanslaan, produceert minder geluid en verbruikt minder energie.

Geluidsniveau en energieverbruik

Zeker in woonwijken maakt u geen vrienden met brommende ventilatoren. Bij het ontwerpen is het dan ook van cruciaal belang dat u ook aandacht besteedt aan het geluidsniveau van de koeling. Een buitenbehuizing met optimale klimatologische kwaliteiten en een geïntegreerde klimaatoplossing helpen mee om het geluid binnen de normen te houden.

Vanzelfsprekend kost minder koelen ook minder energie. Een geïntegreerde koeloplossing in een dubbelwandige buitenbehuizing verdient zich terug via een lagere energierekening. Een solide business case.

Delen op