Leestijd: 2 minuten

Overheidsbeleid en ASHRAE richtlijnen niet los van elkaar te zien

IT-Infrastructuur

Na de lezing van Don Beaty tijdens ds ASHRAE Masterclass op 20 april is ons programma voor die dag alles behalve afgelopen. Jaak Vlasveld, Directeur van Green-IT Amsterdam, zal namelijk een eveneens zeer interessante voordracht houden.

Vlasveld heeft dagelijks te maken met datacenters en serverruimtes in een van de belangrijkste mondiale hubs, de regio Amsterdam. In die regio is er sprake van permanente wijzigingen. Nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van de ruimtes is er aan de orde van de dag. Daarbij wordt door de opdrachtgevers en uitvoerders natuurlijk scherp gelet op de richtlijnen zoals door Beaty zijn toegelicht. Maar dat is niet het enige dat zij dienen te volgen.

Vlasveld zal dieper ingaan op een aantal specifieke externe factoren die de sector raken. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan beleid op lokaal en nationaal niveau, maar ook internationale afspraken en richtlijnen leiden er toe dat overheden steeds meer een factor zijn waar serieus rekening mee gehouden moet worden. Dit zal door Vlasveld met een aantal voorbeelden worden geïllustreerd. Hij heeft aangegeven in ieder geval stil te staan bij de impact van de lokale duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast besteedt hij aandacht aan een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling, namelijk de wens publiek-privaat samen te werken om restwarmte van industrie en bedrijven actief en op grote schaal te benutten.

Tot slot zal Vlasveld zijn licht laten schijnen op een meer abstract onderwerp. Daarbij gaat het om de vraag of ontwikkelingen als IoT en Smart Industry leiden tot een andere waardering en plek voor datacenters en serverruimtes in de waardeketen en wat daarvan de praktische consequenties kunnen zijn.

De presentatie van Vlasveld gaat op het eerste gezicht over geheel andere zaken dan de lezing van Beaty. Toch zijn de twee niet los van elkaar te zien en dat is ook waarom beide sprekers door ons zijn uitgenodigd. Door de gekozen opzet wordt namelijk duidelijk dat het bouwen en exploiteren van een datacenter of serverruimte bepaald wordt door uiteenlopende factoren die zelf ook weer invloed op elkaar uitoefenen. Bij duurzame innovatie in datacenters als kritieke infrastructuur is goede afstemming cruciaal. Hiertoe wordt een veelheid van instrumenten ingezet, van normen tot kennisdeling. Dit illustreert waarom het draait om zowel goed overzicht als oog hebben voor meer dan alleen de korte termijn.

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder