Smart Industry volgens 247 Tailorsteel

Ferdinand Nibbeling van 247 Tailorsteel begint zijn presentatie met het uitleggen van de business. Een video laat de werking van het programma Sophia zien. Dat is de portal waarin de klant zijn bestelling plaatst. Sophia is niet alleen een portal, het is ook de naam van de achterliggende software die de berekeningen maakt en binnen twee minuten een offerte met vijf mogelijke levertijden teruggeeft. Na akkoord door de klant start Sophia de lasersnijders om de bestelling uit te voeren. Met andere woorden, Sophia staat voor een volledig geautomatiseerd proces, van bestelling door de klant tot levering bij de klant.

Levering op tijd
Die levering is een belangrijk punt in de propositie, Nibbeling spreekt zelfs over een van belangrijkste punten die naadloos aansluit op de alom aanwezige lean & mean mentaliteit. De klant wil gewoon echte zekerheid over het tijdstip van levering. Dat vergt achter de schermen heel veel. Alle stappen moeten daarvoor permanent onder controle zijn, van materiaal inkoop tot en met het transport, dat met eigen wagens wordt verricht. Het bedrijf draait, zoals de naam aangeeft, 24/7 en de bestellingen komen inmiddels ook steeds meer op een 24/7 basis binnen.

Innovatie en Advies
247 Tailorsteel is een van de door de overheid gesteunde fieldlabs (Smart Bending Factory). Dat houdt in dat op basis van intensieve samenwerking met een select aantal klanten wordt gedacht over betere productie methoden en werkzaamheden. Dat is in principe een opstap naar Smart Industry, het leidt er toe dat er kritisch naar alles wordt gekeken met als uiteindelijk doel efficiënter te produceren in alle schakels van de keten.

Van een echt productiebedrijf te horen dat het minder verkopers in dienst heeft dan programmeurs is op een bepaalde manier innovatief. Dat geldt eveneens voor de opmerking dat de website en de software verder geïntegreerd gaan worden, om de doorlooptijd van aanmelden van nieuwe klanten en het bestellen verder in te korten. Die twee opmerkingen zijn de opmaat naar een ontwikkeling die 247 Tailorsteel noodzakelijk vindt en die aansluit bij het onderwerp van dit deelcongres: dankzij het gebruik van software en de data die in de loop der jaren is gegenereerd zal het op kortere termijn mogelijk worden de klant te adviseren over zijn bestelling.

Mensen blijven nodig
De vragen na afloop gaan veelal over de materialen die 247 Tailorsteel verwerkt. Twee wijken daarvan af en geven aan dat de aanwezigen het begrip disruptie aan Smart Industry weten te linken. De eerste gaat over de waarde van de portal of die op termijn niet belangrijker zal worden dan de productie. Het antwoord daarop is verhelderend: daar is wel eens over gedacht, maar de praktijk geeft aan dat vooralsnog niet aan de orde kan zijn. Of er op termijn productie zonder mensen en alleen maar robots mogelijk wordt is de tweede vraag. Volgens Nibbeling is dat voor 247 Tailorsteel weinig waarschijnlijk. Er is al een hele hoop geautomatiseerd, maar voor delen van de productie en met name voor de ontwikkeling van software, wat de ruggengraat van het bedrijf is, blijven gewoon mensen nodig.

Delen op

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder