Leestijd: 1 minuut

Bouwen conform de norm van schakel- en besturingsinstallaties

Welke maatregelen zijn nodig om aan de NEN-EN-IEC 61439 te voldoen?

NEN-EN-IEC 61439 is sinds 2014 de norm voor het bouwen van schakel- en besturingsinstallaties. Deze norm ondersteunt de systeemgedachte van een laagspanningsschakelinstallatie – een door Rittal ontwikkeld idee dat zich al vele jaren heeft bewezen. Met zijn brede en op elkaar afgestemde productassortiment dekt Rittal – The System. vrijwel alle installatiegebieden af. Het biedt een compleet systeem voor het bouwen van een schakelinstallatie en voldoet aan de eisen van de norm.

Met dit boekje wil Rittal u helpen bij het treffen van de benodigde maatregelen om aan de NEN-EN-IEC 61439 te voldoen. Vanaf het eerste advies en het gebruik van normconforme producten van Rittal tot aan het leveren van type- en productgoedkeuringen voor uw installaties.

Download het Rittal kennisboek door het formulier in te vullen. U ontvangt het boek dan automatisch in uw mailbox.