Leestijd: 2 minuten

Energie besparen is een must, ook als het gaat om de besturingstechniek

Stijgende zeeniveaus, hogere temperaturen en een toenemend aantal natuurrampen. De mondiale politiek twijfelt er niet over dat ze worden veroorzaakt door het broeikaseffect. En dat we onze afhankelijkheid van fossiele brandstokken drastisch moeten beperken. Veel wordt verwacht van de industrie.

De industrie is goed voor 28% van het energieverbruik in Nederland. Slechts 1% van deze energie is duurzaam opgewekt. En dat terwijl het energieakkoord van 2013 mikt op 14% hernieuwbare energie (uit zon, wind of water) in 2020. De industrie heeft dus nog een lange weg te gaan om deze doelstelling te halen.

Terugdringen van energiegebruik
Duurzame energieopwekking vormt slechts een deel van de oplossing. Minstens zo belangrijk is het terugdringen van het energiegebruik. Want niet-gebruikte energie is de meest duurzame energie. Het ligt dus voor de hand om eerst naar het energieverbruik te kijken. Energiebesparende maatregelen leveren geld op, zodat verder kan worden geïnvesteerd in verduurzaming.

Bovendien is het besparingspotentieel groot. Tijdens productie komt veel warmte vrij, zowel uit besturingskasten als de processen zelf. Genoeg warmte zelfs om alle Nederlandse huishoudens te verwarmen. Een enorme kans voor de industrie!

Overkoepelende benadering
Wat betekent dit voor het inrichten van een productieproces of een complete plant? Energiebesparing vraagt om een allesomvattende visie op duurzaamheid. Al vanaf de ontwerpfase moet worden gekeken naar de duurzame samenhang van de verschillende procesonderdelen. Pas dan wordt het mogelijk om processtappen die warmte produceren of juist nodig hebben, zinvol met elkaar te combineren.

Deze overkoepelende benadering van verduurzaming betekent dat we ook kijken naar de schakelkasten die de productieprocessen en machines aansturen. Want ook hier valt veel te winnen. De besturingspanelen produceren veel warmte. De koeling van besturingskasten is een grote energievreter. Het goede nieuws is, dat juist bij de systeemkoeling veel valt te besparen. Hybride koelaggregaten vormen op dit moment de meest energiezuinige oplossing. Deze koelaggregaten combineren actieve koeling met passieve heatpipe-technologie. Op deze manieren realiseren hybride koelaggregaten een energiebesparing tot 75% ten opzichte van traditionele systemen.

Tips voor verduurzaming en energiebesparing
Verduurzaming in de industrie vraagt in de eerste plaats om energiebesparende maatregelen. Een totaalvisie die alle processen in samenhang bekijkt, levert de hoogste besparing op. Hoe zo’n overkoepelende aanpak eruitziet, leest u in de white paper over industriële verduurzaming. Hierin vindt u ook tips voor verduurzaming en energiebesparing.

Meer weten over duurzaam produceren?

Download het whitepaper ‘Industriële verduurzaming’