Disclaimer

Publisher
Rittal B.V.
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
Tel. +31 316 59 16 60
Fax +31 316 52 51 45
E-mail sales@rittal.nl

Management
Geert Laseur

Editor
Marjan Brouwer

Juridische informatie

De inhoud en structuur van de website zijn beschermd door copyright. Reproductie van alle inhoud of structuurelementen, in het bijzonder teksten, tekstdelen, beeldmateriaal, grafische afbeeldingen en vormgevingselementen, voor zover deze zijn beschermd op grond van de Nederlandse wetgeving, voor elk ander doel dan voor privé- of ander eigen gebruik, alsmede de verspreiding en publicatie ervan, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Rittal controleert en actualiseert de inhoud van deze website regelmatig. Toch kunnen zich tussentijds mutaties hebben voorgedaan. Rittal kan daarom niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website..

Hetzelfde geldt voor alle externe websites waarnaar via een hyperlink vanaf de Rittal.nl site wordt verwezen. Rittal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die worden opgeroepen door het activeren van een dergelijke link.