Leestijd: 1 minuut

Trendrapport: Waar gaat de maritieme sector naartoe?

Wat zijn de trends en hoe zet je hier een toekomstbestendige koers op uit?

De maritieme sector is volop in beweging en ondergaat meerdere transities tegelijkertijd, waarvan de energietransitie de allerbelangrijkste is voor de komende jaren. Alle andere trends hebben met deze transitie te maken.

Wat speelt er precies in de maritieme sector? Welke trends bepalen (mede) de koers voor de nabije toekomst? En wat kunnen ondernemingen in de maritieme sector doen om op deze onderwerpen in te spelen? Dit trendrapport beantwoordt die vragen.

 

In dit trendrapport lees je:

  • Welke trends — naast de energietransitie — van grote invloed zijn op de maritieme sector in de nabije toekomst en waarom.
  • Hoe je als organisatie kunt inspelen op deze trends
  • Welke opties je hebt als organisatie en welke overwegingen meespelen

 

Benieuwd naar de belangrijkste trends in de maritieme sector en de invloed hiervan op jouw organisatie? Download het trendrapport.