Leestijd: 4 minuten

De 5 grootste trends voor de maritieme sector in 2023

Maritime

In de maritieme sector zijn heel veel bewegingen gaande. De sector zet grote stappen en ondergaat meerdere ontwikkelingen. Het zijn interessante tijden, maar wat beweegt de maritieme sector precies en waar gaat het in de komende jaren naartoe? Wij vroegen een aantal experts uit de sector  welke trends er spelen. Daar zijn de volgende 5 grootste trends voor de maritieme sector in 2023 uit voortgekomen.

Trend 1: Energietransitie

In de scheepvaart zitten de kosten niet zozeer in de aanschaf van een schip, maar in de brandstof die nodig is om te varen. Voor traditioneel aangedreven schepen is dit een uitdaging. De prijzen van fossiele brandstoffen stijgen en de regeldruk wordt hoger. Port authorities (havenbedrijven), lokale en nationale overheden alsmede internationale samenwerkingsverbanden verscherpen de regels. Wie wil blijven varen op lucratieve bestemmingen, zal alternatieve brandstoffen moeten overwegen bij zowel de revisie van bestaande schepen als bij nieuw te bouwen vaartuigen. Voor Nederlandse scheepsbouwers biedt elektrificatie kansen. Maar ook als elektrisch geen optie is, moet gekeken worden naar alternatieve energiebronnen zoals schonere fossiele alternatieven en synthetische brandstof.

Trend 2:  Verbonden schepen

De Digitale Transformatie biedt maritieme bedrijven goede mogelijkheden om meer winst te boeken. Voor schepen die via de cloud verbonden zijn, kan onderhoud voor een deel van wal af aangestuurd worden. Ook is het mogelijk om vaarsnelheid af te stemmen op een beschikbare plaats in de haven, weersomstandigheden en andere factoren. Door Industrie 4.0 technieken zoals Big Data en IoT (Internet of Things) in de scheepvaat in te zetten kunnen de marges omhoog. Het is zo mogelijk om efficiënter te varen en het brandstofverbruik te verlagen. Aankomsttijden worden beter voorspelbaar en onderhoud is beter aan te sturen. Met verbonden schepen kan de transportplanning direct aansluiten bij die van bijvoorbeeld het spoorwegnet waarmee de complete keten te optimaliseren is.

Trend 3: Problemen binnen de wereldwijde supply chain

Problemen in de bevoorradingsketen maken het lastiger dan ooit om onderhoud uit te voeren. Beschikbare onderdelen zijn simpelweg niet altijd – of niet tijdig – voorhanden. Op de korte termijn vraagt dit om betere planning van zowel onderhoudsafdelingen als toeleveranciers. Op de lange termijn gaat dit mogelijk gevolgen hebben voor LEAN- en JIT-stijl van voorraadbeheer. Deze aanhoudende problematiek brengt aan wal een heroverweging van de volledige logistieke keten op gang. Op kleine schaal zijn verschuivingen al te zien. Op grote schaal is het de vraag of belangrijke handelsroutes ook belangrijk blijven. Het is verstandig om nu vast de eigen routes te evalueren en daarbij ook nieuw opkomende havens goed de revue te laten passeren.

Trend 4: Ketensamenwerking

Alle partijen binnen de maritieme sector moeten hechter samenwerken om de winstgevendheid te verankeren. Dit kan deels met digitale middelen ondersteund worden, maar vraagt ook om een andere manier van werken. Ook hier biedt Industrie 4.0 voorbeelden. Van BIM-achtige modellen voor bouw- en ontwerp tot aan ondersteuning van MTO (Manufacture to Order) en ETO (Engineer to Order) door toeleveranciers. Bijna alle partijen binnen de maritieme sector geven aan eerder of anders betrokken te willen worden bij de bouw van nieuwe schepen. Door de manier van werken beter in te richten op samenwerking is dit zelfs bij een complex project als scheepsbouw mogelijk.

Trend 5: autonome schepen

Autonome schepen zijn, zeker als het op de grote vaart aankomt, nu nog een stip op de horizon. Toch is het verstandig om de ontwikkelingen op dit domein goed in de gaten te houden. De overstap naar een volledig autonoom varend schip heeft grote gevolgen voor zowel het ontwerp als de toepassing. Voor sommige activiteiten (bijvoorbeeld bewakingsvaartuigen) kan een autonoom varend ontwerp uitkomst bieden. Voor andere sectoren, zoals transport, biedt autonoom varen op dit moment nog niet echt toegevoegde waarde.

Download het trendrapport

Benieuwd wat deze trends precies voor de maritieme sector gaan betekenen? Download ons trendrapport ‘Waar gaat de maritieme sector naartoe?’ Daar vindt je alle achtergronden en mogelijke gevolgen van deze vijf trends en hoe je er als organisatie op in kan spelen.

Tags energietransitie Maritime trendrapport

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder