Leestijd: 4 minuten

Waarom is Datacenter Infrastructure Management (DCIM) de ideale tool voor uw IT-omgeving?

IT-Infrastructuur Software & service

Juist voor kleine en middelgrote bedrijven is DCIM de ideale tool om de bedrijfszekerheid van de IT-omgeving te verbeteren. Een monitoringsysteem zou de serverracks, de voeding en de klimatisering continu scannen op eventuele problemen en het technische personeel alsmede de gebouwenbeveiliging vroegtijdig informeren.

 

  1. Voordelige kosten

De kosten voor de installatie van een structuur overkoepelend DCIM-monitoringsysteem zijn tegenwoordig te overzien. Aanbieders leveren universeel toe te passen drivers voor de integratie van externe apparaten, bijvoorbeeld uit de gebouwentechniek. Flexibel configureerbare protocolconverters dragen de gewenste meetwaarden vervolgens over aan de IT-besturing, waar de monitoring op gestandaardiseerde wijze wordt gepresenteerd.

  1. Voor kleine en grote oplossingen

DCIM-systemen zijn ontworpen voor de bewaking van complete computerruimten en bieden daarom een breed palet aan functies. Wie slechts enkele serverracks exploiteert, heeft vaak voldoende aan de software die door de betreffende rack-fabrikant wordt aangeboden. Bedrijven zoals Rittal leveren bijvoorbeeld met het systeem RiZone een modulair opgebouwde DCIM-toepassing, die ook in kleine ruimten zinvol en snel kan worden geïmplementeerd. Indien gewenst kan dit systeem tevens voor de bewaking van complexe infrastructuren worden gebruikt.

  1. Nauwkeurig beeld van actuele status IT-systemen

De componenten voor klimatisering, stroombeveiliging en -verdeling communiceren via gangbare netwerkprotocollen met de managementsoftware. Aanvullend kunnen sensoren voor talrijke bedrijfsparameters zoals vocht, stroomopname, openingsstatus van de rack-deuren en temperatuur aan de console worden gekoppeld. Via gestandaardiseerde interfaces, zoals bijvoorbeeld voor BACnet, een netwerkprotocol voor de gebouwenbeveiliging, kan de software ook een koppeling met het facility management tot stand brengen. Vanuit dit totaal aan data kan een zeer nauwkeurig beeld met betrekking tot de actuele status van de IT-systemen alsmede de bijbehorende infrastructuur worden geschetst.

  1. Kan kostentransparantie verhogen

Met een DCIM-toepassing is het mogelijk de kosten in de computerruimte te optimaliseren en transparanter te verdelen. Dit is nuttig wanneer de IT en het facility management in dezelfde mate gebruikmaken van de IT-omgeving. Duidelijke kengetallen, trends en verbruikersgerichte facturatie helpen de IT-organisatie zichzelf economisch rendabel te positioneren en de kosten in alle vakgebieden te differentiëren.

Wie de IT-bedrijfskosten wil optimaliseren, dient daarvoor eerst het exacte stroomverbruik te bepalen. Een effectief energiemanagement is gebaseerd op de hoeveelheid stroom die servers en netwerkcomponenten verbruiken. Power Distribution Units (PDU’s) met meetfunctie geven gedetailleerde informatie over het stroomverbruik binnen het IT-rack. Wie slechts enkele serverracks exploiteert, kan deze waarden natuurlijk ook door het facility management laten bepalen. Bijvoorbeeld met een traditionele kWh-meter.

  1. Nieuw DCIM verstoort het functioneren van de IT niet

Vaak zijn de verantwoordelijken er niet zeker van of de DCIM-toepassing invloed kan hebben op het functioneren van de IT. Aanbieders van professionele DCIM-platforms hebben hun systemen echter al geoptimaliseerd voor een storingvrije werking, zodat de te bewaken IT-infrastructuur niet wordt vertraagd. De DCIM-software RiZone van Rittal draait voor dit doel bijvoorbeeld op een aparte Windows-server en heeft daardoor voldoende eigen resources ter beschikking.

 

Meer dan monitoring
Met DCIM ondersteunen IT-managers de transformatie van de computerruimte naar een soortement van IT-fabriek met volledig geautomatiseerde processen. Daar waar de IT-componenten vroeger nog handmatig werden onderhouden, geconfigureerd en bewaakt, dient de ideale computerruimte nu grotendeels autonoom te functioneren. De IT-infrastructuur stelt de voor verschillende workloads benodigde IT-resources afhankelijk van de behoefte ter beschikking en berekent het verbruikte vermogen volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Zo worden de kosten over alle bij de IT-activiteiten betrokkenen verdeeld en kent elke eenheid haar verantwoordelijkheden. DCIM draagt met name bij aan de continuïteit van de energievoorziening en de klimaatregeling aan de infrastructuurzijde, de fysieke beveiliging rond de IT-racks en het bouwen van een brug tussen de infrastructuur en de actieve IT-componenten. De hoge mate van automatisering die hiermee kan worden bereikt geeft IT-experts meer vrijheid voor de strategische verdere ontwikkeling van de computerruimte.

DCIM is echter geen allesomvattend instrument voor alle aspecten van de IT-activiteiten. In de praktijk werkt DCIM parallel aan zeer gespecialiseerde monitoringtools die bijvoorbeeld netwerken, databanken of applicatieservers bewaken. Aan de andere kant van het spectrum is in een heterogeen en complex IT-landschap nog steeds een overkoepelend controle-instrument op de IT-besturing nodig om het geheel voor mensen overzichtelijk te houden.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Tags IT-infrastructuur monitoringsysteem

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder