Leestijd: 2 minuten

Waarom wordt er tegenwoordig meer naar bekabeling gekeken?

Aan elk serverrack zit tenminste een kabel voor stroomkabel en voor de connectiviteit. Afhankelijk van de in het rack aanwezige hardware en andere eisen kan dit ook dubbel, redundant aanwezig zijn uitgevoerd. De kabels moeten zo zijn aangesloten dat niemand ze per ongeluk of met opzet kan lostrekken. 

Veilige omgeving

Tijdens gesprekken met klanten en adviseurs staat de veiligheid van het serverrack vaak op de agenda. Daarbij wordt standaard de scope beperkt tot de in het rack aanwezige hardware en data. Het was daarom een aangename verrassing tijdens een recent gesprek met een auditor te horen dat hij en zijn collega’s een bredere scope aanhouden. In zijn optiek moet ook goed naar elke aansluiting worden gekeken. Stroom en connectiviteit moeten dus ook onder de loep genomen worden als men een echte veilige omgeving wenst voor de zowel data als hardware. Zelfs de infra die het serverrack voorziet van koeling maakte volgens hem deel uit van de standaard controle naar de veiligheid.

Interessant hierbij is dat die scope veel te maken heeft met audits voor ISO en NEN certificeringen. In die situatie moet de opdrachtgever van de audit kunnen aantonen dat de data die hij verwerkt en beheert veilig is opgeslagen. Daar gaat het echt om veel meer dan sloten op de deur naar de serverruimte en op de serverracks zelf. Het gaat ook verder dan aantonen dat hardware en softwarematig toegang tot de data wordt bewaakt en 24/7 wordt gemonitord.

Uitbreiding van de scope

De kwaliteit van de stroomvoorziening en de connectiviteit wordt gecontroleerd. Aanvankelijk was dat om te kunnen bepalen of de continuïteit van de dienstverlening voldoende is gewaarborgd. Steeds vaker wordt naar de bekabeling gekeken om de kunnen inschatten of op die manier geen incidenten kunnen plaatsvinden die uiteindelijk leiden tot vormen van dataverlies.

Die uitbreiding van de scope is een extra reden waarom in gecertificeerde datacenters zoveel aandacht wordt besteedt een het goed wegwerken van de bekabeling. Het verklaart ook Rittal merkt dat bij het bouwen en uitbreiden van reguliere serverruimtes en rekencentra meer aandacht wordt besteedt aan de kabelgoten en dergelijke, ook als dat gaat om ruimtes die niet gecertificeerd worden. 

Tags bekabeling security serverrack veiligheid