Leestijd: 4 minuten

Wat is de sleutel voor een duurzame scheepvaart?

Maritime

Ook in de maritieme sector is de energietransitie in volle gang. Daar zitten eigen uitdagingen aan. Een nieuw schip moet gemiddeld 25 jaar mee en dat maakt investeren in onbekende middelen lastiger. Door de planning op die termijn is iedereen op zoek naar DE sleutel voor duurzame scheepvaart. Maar waar zit die? Is het elektrisch varen? Toepassing van een andere technologie? Of juist in een heroverweging van de wereldwijde supply chain?

De sleutel tot duurzame scheepvaart is samenwerking

Al die factoren tellen mee. Zeker de elektrificatie van voorstuwing en innovatieve manieren om stroom te genereren trekken (terecht) aandacht. Maar de sleutel tot duurzame scheepvaart ligt ergens anders. Het is samenwerking. De beste manier om aan te haken bij de transitie is in de keten, met de overheid en branche-overstijgend samenwerken en communiceren.

Ketensamenwerking verloopt vaak nog stroef

Die samenwerking is nu vaak nog ver te zoeken. Hoeveel mensen zijn er nodig om een lampje op een jacht te vervangen? Het klinkt als een wat flauwe mop, maar in de praktijk is het antwoord geen reden om te lachen. Wie heeft bepaald welk lampje er komt? Welke partij leverde het? Wie heeft het geplaatst? Heeft iemand een reserve op voorraad? Wie gaat het uitzoeken? Om antwoord op die vragen te vinden, moeten verschillende partijen met elkaar praten. Dat gaat ze regelmatig mis, dat de vraag als anekdote dient. Je zou de negatieve conclusie kunnen trekken dat samenwerking onmogelijk is. Dat is onzin. Wie de samenwerking opzoekt, komt snel genoeg welwillende collega’s tegen. Het is geen hindernis, maar een hint dat de kansen op dit vlak voor het oprapen liggen.

De energietransitie gaat over meer dan lampjes op een jacht

De energietransitie gaat een aantal stappen verder dan één lampje op een jacht. Hoewel (bijna) iedereen het over de grove lijnen eens is, is er niemand die nu al kan zeggen ‘dat gaat de oplossing worden.’ Die onduidelijkheid brengt risico’s met zich mee. Juist door samen te werken zijn die risico’s te verminderen. Door in de risico’s te delen, zijn van verkeerde beslissingen leermomenten in plaats van faillissementen te maken.

Samenwerken en belangen laten behartigen

Je ziet dat betrokken partijen in de Nederlandse maritieme sector elkaar al weten te vinden in een partij als Netherlands Maritime Technology (NMT). Die brancheorganisatie vertegenwoordigt de belangen van alle betrokkenen, brengt partijen dichter bij elkaar en zorgt voor belangenbehartiging in Brussel en Den Haag. Het is een goede start voor samenwerking.

Duurzame scheepvaart maken we samen mogelijk

De sleutel tot duurzame scheepvaart is samenwerking. We moeten allemaal met onze klanten én onze concullega’s en collega’s aan tafel. Hoe kunnen we elkaar aanvullen? Wat is er nodig? Wie kan wat bijdragen? Het spreekt voor zich dat hier wat angst voor concurrentie bij komt kijken. Maar gelijktijdig heft juist samenwerking dat risico ook op. Enerzijds krijg je de mogelijkheid om onderling te differentiëren door specialisatie. Anderzijds is een duurzame onderlinge samenwerking de beste bescherming tegen concurrentie , en voor behoud van de maritieme sector in Europa. Samen sterk.

Geslaagde ketensamenwerking

Een voorbeeld van geslaagde ketensamenwerking vind je in het assortiment van Rittal. Ons best verkochte kastsysteem is de VX25. Die hebben wij niet geheel zelf ontworpen. De VX25 is tot stand gekomen op basis van vraag uit de markt. Wij hebben die beantwoord. Daarna is de feedback van klanten gebruikt om het systeem verder te verbeteren. Het eindresultaat sluit perfect aan bij de behoeften van onze klanten. Het is voor ons niet zo maar een product, het is een symbool van wat je met samenwerking kunt bereiken.

Haak aan bij de energietransitie door de keten op te zoeken

Dat de scheepvaart iets met elektrisch varen gaat doen, staat buiten kijf. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Je kunt wel al actie nemen. Als je wilt aanhaken bij de energietransitie, doe je er verstandig aan om de samenwerking op te zoeken. Hoe hechter je partnerships en hoe beter je communicatie, hoe sterker jouw positie in een snel veranderende markt.

Afspraak maken om die samenwerking aan te gaan? Neem contact op met Robin Smit via rsmit@rittal.nl 

Tags duurzaam energietransitie ketensamenwerking scheepvaart

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder