Leestijd: 3 minuten

Buitenbehuizing elektra: hoe realiseert u de ideale klimatisering?

Klimatisering Kastsystemen Outdoor

De bescherming van elektrische besturingen of elektronische apparatuur in de buitenlucht vraagt niet alleen om een degelijke behuizing, maar ook om een doordachte klimatisering. Hoe houden kostbare componenten het hoofd koel bij sterk uiteenlopende klimatologische omstandigheden?

Een optimaal werkklimaat is cruciaal voor de beschikbaarheid van apparatuur. Elektronische componenten worden steeds kleiner en staan dichter op elkaar, waardoor de temperatuur in de behuizing oploopt. In de buitenlucht – waar de temperaturen vaak sterk uiteenlopen – vormt het binnenklimaat een extra uitdaging bij het ontwerp.

Met de juiste verkoelende maatregelen creëert u het juiste klimaat voor uw apparatuur. In veel gevallen vraagt dit om actieve koeling. Maar actieve koeling is kostbaar, produceert geluid en verbruikt veel energie. Het is daarom zaak dat we het benodigde koelvermogen zo ver mogelijk omlaag brengen. In dit blog leggen we uit hoe een buitenbehuizing realiseert met optimale klimatisering.

Dubbelwandige buitenbehuizing

Vanzelfsprekend kunt u het klimaatvraagstuk in de buitenbehuizing oplossen met actieve ventilatie of klimatisering. Maar voordat u dit doet, wijs ik u graag op een andere mogelijkheid: de dubbelwandige buitenbehuizing met natuurlijke koeling voor uw apparatuur.

Deze dubbelwandigheid werkt namelijk als een schoorsteen. Als de temperatuur binnen de behuizing stijgt, wordt door convectie de warmte overgebracht op de koelere lucht in de dubbele wand, die hierdoor opstijgt. Door het temperatuurverschil ontstaat een natuurlijke luchtstroom die de kast verlaat via ventilatieopeningen in het dak. Natuurlijk werkt de dubbele wand ook als hitteschild waardoor opwarming voorkomen wordt.

De natuurlijke convectie van dubbelwandige buitenkasten is in veel gevallen al voldoende om de temperatuur binnen de optimale waarden te houden. Is toch actieve koeling vereist, dan zorgt de dubbelwandige buitenbehuizing dat een koeloplossing met een veel lager vermogen volstaat.

Klimaatoplossing integreren ín de elektrabehuizing

Hoe dichter de koeling zich bij de apparatuur bevindt, hoe lager het benodigde koelvermogen. Kies daarom voor een buitenbehuizing en een koeloplossing die zo op elkaar zijn afgestemd, dat u de koeling kunt integreren. Een direct air cooling (DAC) die is geïntegreerd in de kast zal bijvoorbeeld minder vaak aanslaan, produceert minder geluid en verbruikt minder energie.

Geluidsniveau en energieverbruik

Zeker in woonwijken maakt u geen vrienden met brommende ventilatoren. Bij het ontwerpen is het daarom van cruciaal belang dat u ook aandacht besteedt aan het geluidsniveau van de koeling. Een buitenbehuizing met optimale klimatologische kwaliteiten en een geïntegreerde klimaatoplossing helpen mee om het geluid binnen de normen te houden.

Vanzelfsprekend kost minder koelen ook minder energie. Een geïntegreerde koeloplossing in een dubbelwandige buitenbehuizing verdient zich terug via een lagere energierekening. Een solide business case.

Tags buitenkast Dubbelwandig Elektrabehuizing Klimatisering Outdoor