Leestijd: 7 minuten

Een buitenkast moet tegen een stootje kunnen: weerstandsklasse, aanrijbeveiliging en EMC-eisen

Outdoor

Een buitenkast moet tegen een stootje kunnen: weerstandsklasse, aanrijbeveiliging en EMC-eisen

Natuurlijk moet een schakel-, verdeel- of besturingskast die buiten opgesteld wordt wel tegen een stootje kunnen. Klinkt op zich heel logisch, maar dit gaat verder dan de stootbelasting IK (welke de slagvastheid aangeeft met behoud van de bescherming tegen binnendringen van stof en water). De buitenbehuizing moet namelijk vandalismebestendig zijn of er moeten dusdanige maatregelen getroffen zijn die vandalen of indringers afstoten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de plaats van opstelling achter een fors hekwerk. Daarnaast spelen nog andere, fysische aspecten een rol.

In dit blog leest u naast de vandalismebestendigheid meer over trillingen, het geluid veroorzaakt door de installatie en de bestendigheid tegen elektromagnetische beïnvloeding. Allemaal aspecten waarbij ook en soms met name naar de omgeving waarin de buitenbehuizing komt te staan gekeken moet worden.

Weerstandsklasse

De constructie van de schakelkast of buitenbehuizing vandaalbestendig maken kan op verschillende manieren. Bij het bepalen in welke mate de constructie bestand moet zijn tegen het ongeoorloofd openen met gereedschap wordt vaak verwezen naar de inbraakwerendheid van zo’n constructie. Bekende waarden als RC2 (Resistance Class 2) of ook wel WK2 (Wiederstandklasse 2) genoemd, geven een waarde aan de constructie van de behuizing.

De RC/WK klasse geeft de relatie aan tussen het gebruikte gereedschap en de tijd die daarbij nodig is om de kast of behuizing toch open te kunnen breken. Een onervaren inbreker zonder specifiek gereedschap kan de kast niet open krijgen (RS1/WK1). Vaak schrikt dat al voldoende af. Voor buitenkasten en -behuizingen wordt vaak verwezen naar de weerstandsklasse RC2/WK2. Een ongeoefende inbreker zal met eenvoudig gereedschap zoveel weerstand geboden krijgen dat pas na 3 minuten de kast of behuizing open zal gaan.

De veel hogere waarde RC4 betekent als het ware een kluis-constructie. Technisch heel goed maakbaar en in de praktijk ook meermaals een bewezen oplossing voor installaties waarover essentieel dataverkeer loopt. Een ervaren inbreker met zwaar geschut krijgt toch nog minimaal 10 minuten weerstand bij het openen. Als vanwege de gevoeligheid van de installatie, de mate van impact het stelen van de data heeft, groot is, dan moet hier goed over nagedacht worden.

Iemand die echt in de kast wil komen zal alles doen om er ook in te komen. Echter schrikt het inbrekers natuurlijk wel af als zij zoveel extra tijd nodig hebben om in de outdoorkast – of behuizing te komen. De omschrijvingen en tijden van weerstand zie je ook bij woningen. De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de keten.

Stilte gevraagd

Naast het lawaai van het openbreken van de kast of behuizing moet er ook aandacht besteed worden aan het geluid, veroorzaakt door de apparatuur in die kast. Als er actieve componenten zoals computer- of telecomapparatuur maar ook ventilatoren en koelaggregaten geïnstalleerd zijn, brengen die geluid voort. Geluid dat je hoort als het stil is, maar in een omgeving waarin al veel lawaai is niet opvalt. Daarom is het van belang te weten of de installatie in een industrieel en stedelijk gebied komt of in een stille straat, dorp of zelfs in de nabijheid van een stiltegebied in een natuurgebied.

Ook de sterkte van het geluid, uitgedrukt in decibel (dB), en het tijdstip waarop dit geluid aanwezig is moet hierbij in acht genomen worden. Hier ligt een Europese richtlijn en Nederlandse wet aan ten grondslag. Bij het bepalen van de geluidsniveaus van de installatie spelen een aantal factoren een rol. Een temperatuur gestuurd koelaggregaat zal meer lawaai maken als er veel vermogen gevraagd wordt. Daar kan bij het engineeren van de koeloplossing al rekening mee gehouden worden. Een ventilator die net de benodigde capaciteit kan leveren maakt meer lawaai dan een type met meer capaciteit die minder hard moet werken.

Ook de positie van de geluidsbron en de afstand ervan tot de omgeving spelen een belangrijke rol. Er moet rekening mee gehouden worden dat er overdag, als er veel omgevingsgeluiden zijn, er meer geluid door andere apparatuur, industrieën en verkeer voortgebracht wordt. Dat zorgt ervoor dat er overdag vaak meer mogelijk is dan in de avonduren en ‘s nachts. Hou er ook rekening mee dat als de geluidsbron naast een groenstrook of heg geplaatst wordt dat er aan de andere zijde, met name in de zomer, mensen kunnen zitten die aanstoot kunnen nemen aan het voortgebrachte geluid.

Gratis e-book: De juiste buitenbehuizing voor uw apparaat. 
Benieuwd waar u naast de plaats van opstelling, toegang & stabiliteit nog meer op moet letten bij het kiezen van de juiste buitenkast voor uw toepassing? Download ons gratis E-book: De juiste buitenbehuizing voor uw apparatuur hier.

Zwaar transport

Vaak worden kasten naast doorgaande wegen geplaatst. Naast de positie, ondergrond en aanrijbescherming moet er ook nagedacht worden over welke invloed het voorbijrazende verkeer op de functionaliteit van de buiten of -behuizing heeft. Een personenauto zal minder lucht verplaatsen dan een vrachtauto. En een zwaarbeladen vrachtauto zal meer trillingen voortbrengen dan een lichte personenauto. Deze trillingen worden overgebracht op de kast en de apparatuur in de kast. Die moeten daar dus wel tegen kunnen.

Vooraf is te bepalen of dit van invloed kan zijn door de plaats van opstelling goed te bepalen. Daarnaast kan ook gekeken worden tegen welke trillingen de kast zelf kan. Naast het verkeer zal de kast ook mogelijk last kunnen ervaren van de wind, zeker als deze wind storm- of zelfs orkaankracht heeft. De constructie moet stabiel genoeg zijn om dit te kunnen weerstaan. Natuurlijk wordt bij windkracht 12 de deur van een outdoorkast niet geopend, of toch wel? De open deur is als een zeil op een surfplank, daar komen grote krachten op te staan. De deur, de scharnieren maar ook de arretering, het uitzetijzer die onlosmakelijk met de buitenkast verbonden is moet hiertegen kunnen.

De windbelasting kan ook door middel van testen bepaald worden. Bij inrichtingen voor openbare netwerken worden ook eisen aan de torsiebelasting gesteld. Niet alleen van toepassing als vandalen deze inrichting om willen duwen maar ook bij windbelasting. Al deze eisen moeten vertaald worden naar de constructie van de kast.

Goede samenwerking

De buitenkast of behuizing komt vaak in het open veld te staan. Blootgesteld aan stoorvelden. Voor een goed werkende installatie moet rekening gehouden worden met de elektromagnetische omgeving en de fenomenen die daarbij op kunnen treden. Aanvullende maatregelen met betrekking tot de beveiliging tegen bijvoorbeeld directe en indirecte blikseminslag zullen genomen moeten worden. Niet storen en niet gestoord worden is een veelgebruikte uitspraak bij het aan EMC-eisen voldoen. De typische outdoorkast- of behuizing heeft hierin zeker een bijdrage.

Naast de bescherming tegen allerlei omgevingsinvloeden moet de buitenkast in voorkomende gevallen ook de functionaliteit van de kooi van Faraday bieden. Goede EMC-afdichting zorgt voor goed contact tussen de verschillende kastonderdelen zoals deuren en wanden. Door het toepassen van scheidingsschotten tussen de verschillende compartimenten worden verschillende interfaces gecreëerd die bijdragen aan de EMC-functionaliteit.

De (vermogens)elektronica in de outdoorkast of -behuizing zal in meer of mindere mate elektromagnetische verstoringen genereren. De emissieniveaus zijn door eisen aan de apparatuur bepaald net als de immuniteitseisen, de mate van gevoeligheid tegen deze elektromagnetische verstoringen. Immuniteit en emissie van de toegepaste apparatuur zal op elkaar afgestemd moeten zijn. Ook zal de montage instructie van de leverancier hiervan opgevolgd moeten worden, zeker als het gaat om de wijze van installeren, het aansluiten en de juiste keuze van de aansluitkabels.

Ook het in de kast of behuizing invoeren van de aansluitkabels, zowel vermogens- als signaalkabels, vraagt om de nodige aandacht. Binnen de EMC-driehoek gaat het om de goede samenwerking tussen apparatuur waarbij een belangrijk aandachtspunt de kabelinvoer- en afwerking is. De juiste methode van kabelinvoer toepassen en het daarbij goed vereffenen via de afscherming van de verschillende toegepaste kabels. Denk ook aan de wijze waarop de kabels gelegd worden. Moeten ze elkaar kruisen dan bij voorkeur haaks zodat een eventueel vlak voor inkoppeling zo klein mogelijk is.

Uw buitenkast beschermen

Heeft u voldoende zicht op de risico’s waar uw buiten opgestelde apparatuur aan wordt blootgesteld? In deze Infographic brengen we 3 groeiende risico’s bij het beschermen van uw technische installatie in een outdoor omgeving in kaart. Download de infographic hier.

Tags aanrijbeveiliging buitenkast EMC-eisen Outdoor rittal weerstandsklasse

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder