Leestijd: 3 minuten

Hoe veilig is mijn gevoelige apparatuur? Zekerheid over EMC

Een groeiende hoeveelheid industriële besturingen is afhankelijk van sensorgegevens. Storingen als gevolg van elektromagnetische interferentie zijn, door het gebruik van meer elektronica, uit den boze en het is geen wonder dat een goede bescherming om te komen tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) inmiddels tot de standaardeisen van industriële eindgebruikers behoort. Een van de beste manieren om aan deze eisen te voldoen, is het toepassen van de juiste behuizingen. Maar dat is niet het enige waar u aan moet denken.

In machines en installaties verwerken we steeds meer vermogenselektronica, voeren we schakelhandelingen steeds sneller uit en wordt elke handeling geregistreerd en gebruikt om processen te optimaliseren. Om een optimale aansturing van processen te waarborgen, verwerken we de sensorgegevens bovendien continu op hoge snelheid. Nu we steeds afhankelijker zijn van elektronica en sensordata, is een storing door elektromagnetische interferentie absoluut niet gewenst.

Wie dan bij het ontwerpen of bouwen van een installatie kostenaspecten boven veiligheid en betrouwbaarheid laat prevaleren, komt doorgaans van een koude kermis thuis. Het gebruik van goedkope behuizingen, die onvoldoende bescherming bieden tegen elektromagnetische velden, blijkt een recept voor storingen. Ook als u de installatie nog zo goed hebt getest, kan het kleinste detail in de productieomgeving van de klant ervoor zorgen dat er eigenaardige storingen optreden en de eindgebruiker productieverliezen lijdt. Als paneel- of machinebouwer staat uw reputatie op het spel als blijkt dat u niet aan de EMC-eis hebt voldaan.

EMC-veilige kabelwartels

Door risico’s op storingen tijdig in beeld te brengen kan de veiligheid van gevoelige apparatuur worden gewaarborgd. Dat geldt uiteraard ook voor de risico’s die ontstaan als gevolg van elektromagnetische velden. Als bij engineering wel een goede keuze gemaakt wordt, maar bij de uitvoering de verkeerde materialen gebruikt worden en de installatie niet conform de montagehandleiding is gedaan, is een probleem snel geboren. U moet er toch niet aan denken dat een belangrijk meetsignaal voor de aansturing van een processtap of machine verstoord wordt doordat de afscherming van de aansluitkabel niet deugdelijk is afgewerkt of omdat er geen EMC-kabelwartel is gebruikt? Laat uw kabels geen ongewenste antennes worden en zorg bij het gebruik van EMC-kabelwartels voor een goed contact met de behuizing.

Hoogwaardige plaatstalen behuizingen

Met hoogwaardige plaatstalen behuizingen kunnen we het risico op storingen aanzienlijk verkleinen, maar minstens even belangrijk is het gebruik van de juiste aansluittechniek. Bij Rittal weten we dat elk besturingssysteem zo sterk is als de zwakste schakel. Rittal-behuizingen maken daarom onderdeel uit van een compleet productsysteem (Rittal – The System). Dit systeem vormt samen met passende kabelwartels, kabelgeleiding met (potentiaal)vereffening en de juiste litzen een geheel dat conform de EMC-eisen is ontworpen en een optimale bescherming tegen elektromagnetische velden biedt.

Bescherming tegen EMC, stof en water

Naast EMC-afscherming is ook bescherming tegen stof en water van groot belang. Door deze beschermingen te combineren en vervolgens goed samen te bouwen en aan te sluiten, is de veiligheid van de gevoelige apparatuur verhoogd.

Rittal helpt u bij het maken van de juiste keuzes door naast het delen van kennis ook die producten te leveren die een veilige omgeving voor uw gevoelige apparatuur waarborgen. Neem contact op via sales@rittal.nl voor meer informatie!

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder