Leestijd: 3 minuten

Jaak Vlasveld van GreenIT Amsterdam op de Rittal Masterclass

IT-Infrastructuur

Vlasveld begint zijn presentatie met een foto van de hockeystick, dat staat voor de groei van de datacenters en het energieverbruik in Nederland. Die groei is dusdanig dat we wel moeten nadenken over slimme oplossingen, omdat we anders de groei niet kunnen vasthouden.

Die groei is heel belangrijk voor heel Nederland. IT is niet alleen een bron van werkgelegenheid en daarmee welvaart, het is steeds meer de basis van de economie. De termen die Vlasveld gebruikt om dat verder uit te leggen zijn smartcity, digitization en verstedelijking. Om het concreet te maken worden de doelstellingen van het consortium Green IT Amsterdam nog toegelicht: dat zijn 20% minder energie consumptie en tegelijkertijd 20% meer efficiency.

IT is een deel van de oplossing
De ambities waarmaken kan alleen – en dat is geen paradox – door ook nadrukkelijk gebruik te maken van IT. Anders gezegd, IT is een deel van de oplossing. Die oplossing lijkt op dit moment te zijn het steeds meer inzetten op een circulaire economie. Tot de circulaire economie hoort overigens het inzetten van duurzame energie, wind en zonnekracht. Het aardige daarvan is, laat Vlasveld weten, dat hier direct ook de rol van IT zichtbaar wordt. Het voorbeeld dat hij geeft is de kaart die van Nederland waarmee kan worden bepaald wat de beste plek is om zonnecollectoren te plaatsen. Om dat inzichtelijk te maken is enorm veel data en compute power nodig, IT dus.

Urbanisatie en beleid
Cijfers tonen aan dat meer dan 70% van de burgers van de EU in stedelijk gebieden woont, daar wordt ook meer dan 70% van het GBP geproduceerd en eveneens is ruim 70% van het energieverbruik daarop te plotten. Het meeste beleid dat wordt gemaakt om te komen tot lager en beter energieverbruik is Europees of nationaal terwijl de implementatie veel meer lokaal is. Vlasveld maakt door dat te noemen duidelijk dat er een verschil is tussen beleid en realisatie. Dat is van belang om te kunnen begrijpen wat de rol nu én straks van datacenters is in bijvoorbeeld een regionaal smart grid. Die rol zal namelijk sterk afhangen van wat een gemeente of provincie hanteert als praktische beleid gebaseerd op de Europese of nationale wetgeving.

Datacenters als flexibele bron van energie
Inzoomend op de datacenters noemt Vlasveld een aantal ontwikkelingen waar de markt mee te maken heeft. De eerste is de plek van data, daarvan werd lange tijd beweerd dat het plaatsen van data dicht bij een goedkope energiebron (“datacenters in IJsland”) voordelen zou opleveren. De meest recente onderzoeken die Vlasveld citeert tonen het tegenovergestelde aan.

Een andere ontwikkeling is edge computing – als data zoveel dichter bij gebruikers worden geplaatst zal dat enorme impact hebben. Op andere plekken dan nu het geval is zal er dan stroom nodig zijn. De plekken waar nu veel capaciteit voorhanden is zullen minder optimaal worden gebruikt. De derde ontwikkeling ligt in het verlengde van de twee eerder genoemde: het zou meer dan nu het geval is mogelijk moeten worden datacenters te gaan beschouwen als plekken waar energie wordt opgeslagen. Die laatste klinkt abstract, maar de rekenmodellen zijn er al. Dat is zeker een onderwerp waar door GreenIT Amsterdam en Rittal nog meer aandacht aan besteed zal gaan worden.

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder