Leestijd: 2 minuten

Via ASHRAE naar de EIA – Elbert Raben sluit af

IT-Infrastructuur Klimatisering

Raben houdt de laatste presentatie en start met een indrukwekkende opsomming van cijfers. Het gaat daarbij om de temperaturen en koeling in datacenters. In een periode van tien jaar zijn – in lijn met ASHREA – de temperaturen in datacenters toegenomen. Wat in de sector heet een koele of koude gang is inmiddels al een lauwe gang geworden, er is immers steeds minder koeling nodig. Prettig voordeel daarvan is volgens de calculatie die Raben dat hierdoor een jaarlijkse besparing tot 20.000 Euro gerealiseerd kan worden ten opzichte van opstellingen waar nog een lagere temperatuur wordt gehanteerd. Overigens is is free air cooling inmiddels een geaccepteerde methode, dit geeft aan dat op steeds meer lokaties een hogere temperatuur van de serverruimtes geldt.

Vanaf die calculatie stapt Raben over naar een uiteenzetting over energie besparende klimatisering, hier zijn enorme vorderingen gemaakt, niet in de laatste plaats door de komst van elektronische ventielen. EV’s zijn met lager drukverschil regelbaar dan de tot voor korte gangbare thermostatische ventielen. Ook hier spreken de rekensommen voor zich. Daarmee komt de presentatie uit op de EIA, de investeringafstrek die de rijksoverheid hanteert en waarvoor dit jaar 116 miljoen budget beschikbaar is.

De EIA in detail
De boodschap die Raben heeft is duidelijk: er zijn veel mogelijkheden voor het MKB van deze regeling gebruik van maken. De benodigde investeringen zijn beperkt (2.5000 Euro). De kansen liggen bij zowel serverruimtes tot 10 vierkante meter als die met een omvang van 100 vierkante meter. In Raben’s presentatie, die de aanwezigen nog zal worden gemaild, staan naast details ook enkele tips om maximaal van de EIA gebruik te kunnen maken.

Met de oproep van Raben echt serieus te (laten) kijken naar de EIA, omdat het om interessante subsidies met betrekkelijk lage drempels gaat wordt deze masterclass afgerond.

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder