Leestijd: 5 minuten

Optimale bescherming en efficiënte energieverdeling: De toekomst van walstroom

Maritime Energy & Power

De elektrificatie van schepen voor zowel de binnen- als zeevaart draait op volle toeren. Schepen die in de haven liggen laten nu vaak hun verbrandingsmotoren draaien om de stroom, nodig voor verwarming, koeling maar ook voor verlichting en andere residentiele verbruikers, op te wekken. Dit geeft natuurlijk een concentratie aan broeikasgassen en geluid, de luchtkwaliteit wordt er ook niet beter van. Door gebruik te maken van walstroom kunnen de verbrandingsmotoren uit.

Fit for 55

Als onderdeel van het Fit for 55 pakket aan maatregelen zal na de zomer van 2024 Europese regelgeving actief worden met betrekking tot het voor schepen verplicht gebruik maken van walstroom wanneer ze meer dan 2 uur aangemeerd liggen. Walstroom moet dan natuurlijk wel beschikbaar zijn. Deze regelgeving geldt vanaf 2030 voor container- en passagiersschepen met daarnaast een aantal uitzonderingsbepalingen.

Meer informatie? Neem contact op met Robin Smit, rsmit@rittal.nl

Locatie walstroom en eisen

Door de locatie van opstelling van de schakel- en verdeelinrichtingen voor walstroom zijn de bijzondere bedrijfs- en omgevingsomstandigheden zoals beschreven in de  norm voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-IEC 61439-1:2020 Algemene regels van toepassing. Zo worden er eisen gesteld aan de constructie van het omhulsel, de schakelkast.

Denk hierbij aan eisen met betrekking tot het binnendringen van vreemde voorwerpen en stof maar zeker ook het binnendringen van water, de IP klasse. Binnen de relevante regelgeving wordt aangegeven dat de beschermklasse minimaal IP 44 moet zijn als de kabels ingevoerd zijn. Meerdere compartimenten met een apart compartiment voor deze kabelinvoer is daarbij wel mogelijk, mits maar aan de eisen met betrekking tot deze IP-klasse voldaan wordt. Als er regelmatig watergolven over de walstroom-installatie komen kan de IP-klasse hoger geëist worden.

Er worden ook strenge eisen gesteld aan de corrosiebestendigheid. Dit moet aan de hand van testen aangetoond zijn voor de toegepaste materialen. De mate van bescherming door een afgestemde coating is hierbij belangrijk. Deze coating zal bestand moeten zijn tegen inwerking van UV-straling.

Ook moet de schakelkast bestand zijn tegen statische belasting en worden er eisen gesteld aan de torsiekrachten van de schakelkast op de fundatie. Zo mag bijvoorbeeld door een dik pak sneeuw op het dak de deur niet geklemd worden, die moet normaal geopend worden. Voor de statische belastbaarheid wordt 8500 N/m2 aangegeven voor locaties waar een hoge mate van weerstand gevraagd wordt. Dit vraagt wel iets van de constructie.

Afhankelijk van de locatie en de mate van toegang tot de installatie, is deze bijvoorbeeld vrij voor publiek toegankelijk, gelden er strengere eisen dan wanneer de installatie niet vrij toegankelijk is. Plaatdelen mogen over het algemeen alleen gedemonteerd kunnen worden als de deur geopend is. Hiermee is dat dus alleen mogelijk als de toegang ook toegestaan is, degene in het bezit is van een sleutel, gereedschap in de term van de relevante norm, om de deur te openen.

Het is ook goed om stil te staan bij de krachten op de kast door zeer harde wind. Als deze wind vrij spel heeft op de kast dan komt een term als windgedragen regen al snel voorbij. Dit heeft dan ook direct invloed op de wijze van bescherming bieden tegen het binnendringen van water. Dubbelwandige behuizingen zoals de Toptec bieden hier duidelijk voordeel.

Kastklimatisering

Klimatologische omstandigheden moeten ook in acht worden genomen. Niet alleen wat het beschermende omhulsel betreft maar zeker ook voor de componenten die in het beschermde gebied zijn gemonteerd. Tenzij anders aangegeven wordt hierbij uitgegaan van een omgevingstemperatuur tot -25°C tot +40° C. Het gemiddelde van 24 uur mag niet boven +35° C liggen. Wetende dat de maximale dagtemperatuur in Nederland oploopt wel iets om rekening mee te houden. Zeker omdat door zonne-instraling er, naast de opwarming door het verliesvermogen van de geïnstalleerde componenten, hierdoor extra opwarming plaats zal vinden. De kleur en het oppervlak kunnen daarboven nog zorgen voor extra opwarming, zeker als het omhulsel in een donkere kleur gespoten is.

Om de gewenste kastbinnentemperatuur te houden kunnen aanvullende klimatiseringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Deze moeten dan uiteraard wel afgestemd zijn op de toepassing, de plaats van opstelling  en in geval van actief klimatiseren ondergebracht zijn in een onderhoudsplan. Om het effect van zonnestraling op de temperatuurstijging in een behuizing te verminderen of te vermijden wordt vaak een speciaal dak toegepast of opstelling onder een overkapping. Er moet dan nog steeds rekening gehouden worden met de invloed van zonne-instraling van halverwege de ochtend tot halverwege de middag. Ook hiervoor bieden dubbelwandige behuizingen zoals de Toptec duidelijk voordeel. Naast invloed op de kastbinnentemperatuur heeft een beschermend dak ook een positieve invloed op de IP-code.

Verdelen energie

Walstroom is bedoeld om de gebruikers van de nodige energie te voorzien. Het op de juiste manier verdelen moet samengaan met volledige veiligheid. Het Riline60 railsysteem biedt hierbij naast de gevraagde veiligheid, de componenten voor een dergelijk railsysteem zijn getest en voorzien van de benodigde gegevens met betrekking tot kortsluitvastheid, ook de flexibiliteit die vaak nodig is om te komen tot de beste oplossing. Stroomverdelingen tot 1600 A kan hiermee naar eigen inzicht, wel rekening houdend met de voorwaarden die door de fabrikant aan dergelijke oplossingen worden gesteld, gebouwd  worden. Met de bijbehorende afdekkappen kan een volledig aanraakveilig railsysteem gemaakt worden met, door overbouwen van de benodigde railsteunen, de maximale invulling van de beschikbare ruimte.

Meer informatie? Neem contact op met Robin Smit, rsmit@rittal.nl

Tags Energy ip-klasse maritiem walstroom

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder