Leestijd: 4 minuten

Pleidooi voor IT groeiscenario’s

IT-Infrastructuur Software & service

In een vorige blogpost wees ik op de noodzaak na een migratie naar de cloud te blijven opletten wat er met de fysieke infrastructuur en serverruimte gebeurt. Er is nog een reden dat te blijven doen en die heeft te maken met de ontwikkeling dat er meer en vaker data lokaal beschikbaar moet zijn.

Toename lokale data ondanks de cloud

De ontwikkeling waar ik op doel komen we tegen bij zowel organisaties die al naar de cloud zijn gemigreerd, als bij organisaties die vanuit de cloud zijn gestart. We spreken hier niet over incidentele gevallen, maar over een heuse trend met als belangrijkste kenmerk dat het wenselijk of zelfs noodzakelijk wordt data en applicaties dichter bij de bron te houden. Het bekendste voorbeeld daarvan is IoT, maar ook bij Big Data en analytics is het absoluut noodzakelijk dat er lokaal mogelijkheden zijn voor opslag en bewerking.

We merken dat bedrijven problemen krijgen met de toename van lokale data. Ondanks het feit dat ze veel in de cloud hebben, neemt de behoefte aan lokale opslag en compute power gewoon toe. Het gevolg daarvan is dat de serverruimtes en serverracks die nog beschikbaar zijn zwaarder worden belast en eerder tegen de belastbaarheidsgrens aanzitten dan was ingeschat ten tijde van de cloud migratie. Als daar overigens al rekening mee was gehouden, want we zien ook dat met groei van de overgebleven IT op locatie geen rekening is gehouden.

Racks die helemaal worden volgestopt terwijl de koelcapaciteit daar niet op is gedimensioneerd of het geïmproviseerd bijplaatsen van hardware is vragen om problemen. Om die problemen te voorkomen is het nodig meer aandacht te besteden aan de IT groeiscenario’s van organisaties. Daarmee wordt voorkomen dat organisaties, nadat ze naar de cloud zijn gemigreerd, met een infrastructuur blijven zitten die eigenlijk geen ander of intensiever gebruik toestaat.

Stilstaan bij IT groeiscenario’s

IoT en Big Data zijn twee veel gebruikte begrippen die staan voor de ontwikkeling dat er hoe dan ook meer data lokaal nodig is. Voor een deel doorkruisen ze bekende cloud migratie paden en strategieën. Maar er zijn ook andere redenen waarom de behoefte aan lokale opslag en compute weer toeneemt. Denk hierbij aan regelgeving of nieuwe bedrijfsactiviteiten, maar ook aan nieuwe technische mogelijkheden. Elk van die opties heeft impact op de serverruimtes, racks en bekabeling. Als je besluit dat na een cloudmigratie alle bekabeling weg kan, dat de serverruimte wordt omgebouwd tot kantoorruimte en alle serverracks op een na voor de telefonie de deur uit gaan is dat een besluit dat later tot forse problemen en meerkosten kan leiden.

Om dit soort onwenselijke situaties voor te zijn doen opdrachtgever en opdrachtnemer er goed aan langer stil te staan bij wat we bij Rittal noemen IT groeiscenario’s.  Het is geen makkelijke opgave, omdat IT zich keer op keer anders ontwikkelt dan we voor mogelijk houden. Op dit moment focust de markt bijna uitsluitend op het migreren naar de cloud en velen beschouwen dat als een eindpunt. Als er echter iets is dat we kunnen leren van de technologische ontwikkelingen van de laatste decennia is dat elk eerder benoemd eindpunt niet meer was dan een tussenstop.

Bedrijfscontinuïteit

IT scenario’s uitwerken en op de plank hebben liggen is geen garantie voor een zorgeloze IT toekomst. Het maakt het echter wel mogelijk dat alle partijen, van de gebouwenbeheerders tot de installateurs en leveranciers zoals Rittal, sneller en beter kunnen reageren als er om welke reden dan ook andere eisen aan infrastructuur gesteld worden. Door uiteenlopende scenario’s voor het gebruik van de IT infrastructuur, inclusief de serverruimtes. vooraf door te nemen kan veel hinder en zelfs uitval worden voorkomen. Anders gezegd: het is een belangrijke en op dit moment te vaak onderschatte component voor de bedrijfscontinuïteit.

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder