Leestijd: 3 minuten

Rylands over de achtergronden van Smart Industry en concrete cases

Rylands begint zijn presentatie met de uitleg over het toenemend belang van software. Alles lijkt te worden gevoed of aangestuurd op basis van software. Dat is de algemene trend. Los daarvan zijn er trends die geheel anders lijken, maar bij nader inzien ook een sterke software component hebben. Rylands noemt de impact op datacenters en edge computing als voorbeelden.

Hij staat ook stil bij een minder positieve kant, de security aspecten die nu steeds duidelijker worden. IoT toepassingen die gehackt zijn, zijn bij alle aanwezigen bekend, dus daar hoeven verder weinig woorden aan te worden besteed. Na het aanstippen van dat punt stap hij over naar de toename van data, een ontwikkeling die door zowel bedrijven als consumenten wordt gerealiseerd.

Van datastuwmeren die steeds groter worden volgt de logische stap naar connectiviteit, want zonder verbindingen op de manier zoals we die nu kennen (5G is nog toekomst muziek) zou er minder data gecreëerd en verzameld kunnen worden. Wat direct gerelateerd is aan connectiviteit is latency. Rylands wijst er op dat dit een punt is dat steeds belangrijker gaat worden en daarmee een factor is die serieus wordt die het succes van Smart Industry kan gaan bepalen.

The Fourth Industrial Revolution
Smart Industry, of zoals Rylands het noemt “The Fourth Industrial Revolution”, is afhankelijk van drie factoren die uitgebreid worden toegelicht:

  • De volledige digitalisering van de processen;
  • Redesign van producten en diensten om er meer functionaliteit in te stoppen en te kunnen embedden;
  • Nauwere interactie met klanten. Dat klinkt weinig bijzonder, maar wat Rylands er mee bedoelt is dat bij steeds meer producten betaald worden op basis van gebruik. Dat model kan alleen werken als er meer inzichten zijn en dat geeft weer de mogelijkheid sneller te kunnen reageren op klantwensen.

Een ander punt dat Rylands noemt is het belang van analytics. Het voorbeeld dat hij laat zien gaat over de auto industrie, waar voorbeelden zijn van auto’s waar het aantal onderdelen bijna gehalveerd is. Een reductie puur op basis van inzichten die door analytic tools worden gevoed en leiden tot kortere productietijden en vanzelfsprekend betere marges.

Praktijktips voor starten met Smart Industry
Als Smart Industry zoveel mogelijk maakt, hoe moet je er dan mee aan de slag? Die vraag stelt Rylands en hij beantwoordt hem ook zelf. Het antwoord is zowel een waarschuwing, want er zijn genoeg cases waar te snel en te grootschalig starten heeft geleid tot negatieve resultaten. Daarom is het advies van Rylands: begin kleinschalig, doe pilots. Dat koppelt hij aan twee andere voorwaarden. Het eerste is zorg voor voldoende draagvlak en steun van het management . Tweede voorwaarde is wat hem betreft de aanwezigheid van een goed ecosysteem – anders gezegd, zorg voor partners.

De Rittal case die hij later in zijn presentatie bespreekt is voor de meeste aanwezigen zeer concreet. Het gaat daarbij onder andere om voor de hand liggende voordelen en bijvoorbeeld de mogelijkheden pre-fabricated modular data centers in te zetten om analytics te kunnen verwerken zo dicht mogelijk bij een fabriekslocatie.

In de presentaties die later deze week beschikbaar worden gesteld staan de cases uitgebreid beschreven.

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder