Leestijd: 4 minuten

Wat doen we met datacenterenergie?

,,Koelen bij de bron en het koppelen van lokale energiesystemen levert onder de streep de beste resultaten op”

Stijgende energieprijzen en fiscale voordelen voor energiebesparende investeringen. Een beetje ondernemer snapt dat nu het moment is aangebroken om ‘iets’ te doen met de energie die zijn datacenter produceert. Maar wat? En hoe? Deskundige Elbert Raben (rechts) van Rittal voelt daarover collega-deskundige Ronald Smit van Installect aan de tand.

Rittal is voor haar klanten steeds op zoek naar gerichtere koeloplossingen voor datacenters. Van ruimte- naar rack- en rowbased koeling. Hoe gerichter we namelijk koelen, hoe efficiënter het koelproces verloopt. Jullie richten je op restwarmtebenutting?

‘Ja, zoals energieopslag in een wko-installatie, rechtstreeks doorleveren van energie of ondergrondse energie-uitwisseling. Wij kijken naar het totale energieverbruik van gebouwen en integreren bestaande en nieuwe installaties voor een optimale energie-efficiëntie.’

Waarom is dat interessant voor bedrijven?

‘De energie die nodig is voor het koelen van datacenters vormt nog steeds de grootste kostenpost. Wie de totale energiekosten in één klap substantieel wil terugdringen, investeert daarom in hergebruik van datacenterenergie’.

Maar dat terugverdienen vraagt toch ook om energiebesparingen?

‘Dat klopt. Een juiste afstemming tussen de opwekking, opslag en afgifte van de koude is essentieel. Elke efficiëntiewinst die datacenters op dit terrein boeken, heeft direct een positief resultaat op het bedrijfsresultaat. De meest duurzame stap vooruit is het realiseren van thermisch-elektrische smart grids.’

De ontwikkelingen gaan zo snel. Wij bereiden ons al voor op de volgende stap: het met vloeistof koelen van de microchips in de serverapparatuur voor nog meer energiebesparing. Maar is een lage PUE-waarde nog wel zaligmakend?

‘Ik zie dagelijks dat veel datacenterbeheerders tegen de grenzen van de conventionele verduurzaming aanlopen. Nu veel datacenters lage PUE-waardes onder 1,3 hebben gerealiseerd, worden terugverdienperioden langer en neemt de efficiëntiewinst per investering af. Hoe ver moet je gaan en hoe weet je zeker dat je kiest voor de meest effectieve investering?’

Ja precies, wat zegt de PUE dan nog?

‘Het zegt vooral iets over de efficiëntie waarmee datacenters nog steeds energie weggooien, juist omdat de restwarmte niet of onvoldoende wordt benut. Ook datacenters met een lage PUE produceren nog veel restenergie.’

Heb je een voorbeeld?

‘Zeker. Een 1MW IT-datacenter dat zijn energie niet hergebruikt maar wel een mooie PUE heeft van 1,2, vernietigt jaarlijks ruim 10.000 Mwh. Dat is voldoende om 1200 huizen of 235.000 vierkante meter kantooroppervlak te verwarmen.’

Het is dus tijd voor een dubbele systeemsprong: een herwaardering van de energiehuishouding van datacenters en de gebouwen er omheen. Datacenters moeten eigenlijk kleine warmtekrachtcentrales worden. Hoe doe je dat?

‘Technisch is dit geen enkel probleem, maar elke situatie vraagt om een maatwerkoplossing. In de praktijk zijn investeringen in passende vormen van warmte-opslag vaak in een verrassend korte tijd terugverdiend. Ook het converteren van warmte-energie naar bijvoorbeeld elektriciteit kan bijzonder interessant worden op den duur, maar de directe energie-uitwisseling tussen datacenter en de gebouwomgeving blijft de meest efficiënte oplossing. Simpelweg omdat de transitie van energie naar andere energiedragers per definitie met energieverliezen gepaard gaat.’

Wanneer een datacenter meer warmte-energie produceert dan de actuele vraag naar warmte, dan is een simpele uitwisseling van warmte-energie niet voldoende om een optimaal energiegebruik te realiseren. Daarom werken wij samen met partners als jullie, die expert zijn op het gebied van langdurige energie-opslag. Samenwerken is sowieso belangrijk hè?

‘Absoluut. Datacenters produceren hoogwaardige restenergie in de vorm van warmte en moeten zich op energetisch vlak niet langer als eilanden beschouwen.’

Verduurzaming door het sluiten van energiekringlopen vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen tussen datacenters en hun omgevingen, zeg maar.

‘Precies. Wie deze samenwerkingen aangaat, kan grote besparingen realiseren. En het investeringsklimaat is dit jaar bijzonder gunstig, want met de nieuwe bepalingen in de energie-investeringsaftrekregeling kunnen nu ook kleinere datacenters profiteren van interessante fiscale voordelen.’

Dit artikel is gepubliceerd in ‘RCC / Koude & Luchtbehandeling’ 108e jg nr. 02, februari 2015, pag. 41-44

Lees het hele artikel