Leestijd: 6 minuten

4 zaken waar u rekening mee moet houden bij de buitenopstelling van een schakelkast

Outdoor

U heeft om te bepalen of uw technische installatie in een in- of outdoor opstelling komt vooraf de nodige informatie verzameld. Voor een indoor-opstelling spelen namelijk hele andere factoren een rol dan bij een outdoor-opstelling. De kwetsbaarheid van de installatie is daarbij het belangrijkste om rekening mee te houden. Deze is bij een outdoor-opstelling namelijk een stuk hoger dan bij een indoor-opstelling.

Vragen rondom de kwetsbaarheid van de installatie in outdoor-opstellingen worden vaak in relatie met de toepassing gesteld. En dat terwijl hierover in het programma van eisen vaak in algemene termen aandacht voor gevraagd wordt. Daarnaast gelden voor specifieke toepassingen vaak ook nog aanvullende of gerelateerde eisen waaraan voldaan moet worden.

Een hoop zaken waar u rekening mee moet houden. In dit blog bieden we een overzicht van alle zaken waar u op moet letten bij het plaatsen van een outdoor kast. Zo leest u meer over toegang tot de outdoor-behuizing en de fysieke plaats van opstelling, welke eisen er worden gesteld aan stabiliteit en de mechanische eigenschappen van een typische outdoor-behuizing.

Toegang tot de outdoor-behuizing

Wanneer uw technische installatie buiten opgesteld dient te worden, wilt u niet dat niet-geautoriseerde personen toegang kunnen krijgen tot de installatie. Maar ook dat de personen die wel toegang dienen te hebben (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderhoud), snel en efficiënt kunnen werken. Voor het regelen van de juiste toegang tot uw buitenkast, zijn er een aantal zaken waar u op dient te letten:

  • De handgrepen en sloten van de outdoor-behuizing dienen uiteraard geschikt te zijn voor de specifieke toepassing.
  • De beschermklasse moet afgestemd zijn op de toepassing.
  • De demontabele delen van de outdoor-behuizing zoals zijwanden en dak moeten alleen gedemonteerd kunnen worden wanneer de deur geopend is. Dit betekent dat hier bij de constructie van een typische outdoor-behuizing rekening mee gehouden moet worden. De schroeven waarmee het dak bevestigd is mogen alleen toegankelijk zijn als de deur open staat. Hetzelfde geldt voor de schroeven van de plint aan de onderzijde.
  • Gerelateerd aan het 4-laags fysieke beschermingsmodel volgens het principe zoals dat gehanteerd wordt bij datacenters kan ook de toegang tot de Outdoor-behuizing benaderd worden. Er gaat immers ook de nodige essentiële data over de apparatuur en verbindingen in zo’n outdoor-behuizing. De plaats van opstelling volledig of deels toegankelijk maken voor publiek (klasse 1) gevolgd door het verlenen van geautoriseerde toegang (klasse 2). Hierbij kan nog een aanvullende controle door middel van een dual-lock-systeem toegepast worden.

De plaats van opstelling

Bij een installatie in een outdoor-opstelling wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat er rekening gehouden wordt met de omstandigheden ter plaatse. Naast de toegankelijkheid van de outdoor-behuizing zelf helpt uitwisseling van detailinformatie over de geologische plaats van opstelling bij het maken van de juiste keuzes, ook als het de outdoor-behuizing zelf betreft.

Een permanente opstelling waarbij de behuizing volledig blootgesteld wordt aan de meteorologische omstandigheden, stelt andere eisen dan wanneer er een bepaalde mate van bescherming geboden moet worden tegen die meteorologische omstandigheden. Denk hierbij ook aan de klimatologische, biologische en corrosieve omgevingsomstandigheden. Constructieve aanpassingen aan de buitenkast kunnen die bescherming bieden maar veelal is de outdoor-behuizing op zichzelf aangewezen, staat deze min of meer vrij in het open veld zonder enige vorm van bescherming.

Een zware klus die de outdoor-behuizing bij de juiste constructie makkelijk aan kan. Hierbij moet echter niet alleen gekeken worden naar de korte, maar zeker naar de effecten op lange termijn. U wilt immers dat de installatie langdurig blijft functioneren. Daarom is de uitwisseling van informatie vooraf belangrijk om de juiste keuze te kunnen maken.

Gratis infographic: uw technische installatie veilig buiten opstellen 
Speelt u niet voldoende in op deze risico’s, is de kans op uitval groter. Hoe verkleint of elimineert u deze kans? Download gratis de infographic hier.

Stabiliteit

Van een outdoor-behuizing mag verwacht worden dat deze voor die toepassing geschikt is en dat daarmee een stabiele opstelling dus mogelijk is. Klinkt logisch. Het dak mag onder druk van een pak sneeuw bijvoorbeeld niet zover ingedrukt worden dat de deur niet meer open kan. Toch is de praktijk wel eens anders en dan is het wel zo prettig dat bij de keuze van de outdoor-behuizing deze eis vanuit de constructie ondersteund wordt.

De norm NEN-EN-IEC 61439-5_2015 kan hierbij een relevante norm zijn, die de toepassing van inrichtingen bestemd voor verdeelkasten in openbare netwerken beschrijft. In deze norm wordt beschreven dat het dak bestand moet zijn tegen een statische belasting van 8500 N/m2 waarbij zowel de beschermklasse als de functionaliteit van de deur en zijn hang- en sluitwerk nog intact moet zijn. Daarnaast moeten bij metalen outdoor-behuizingen uiteraard ook de lucht- en kruipwegen voldoende groot zijn gebleven.

Naast de statische belastbaarheid zijn ook eisen gesteld aan de dynamische belastbaarheid van de buitenkast. Een outdoor-behuizing met gesloten deuren moet stabiel blijven bij zijwaartse krachten van 1000 N aan de bovenzijde. Er mag dan bijvoorbeeld wel wat vervorming zijn op het punt van bevestiging aan de onderzijde, maar de gesloten deuren moeten normaal geopend en gesloten kunnen worden. Ook de scharnieren moeten de nodige belastbaarheid kunnen verdragen. Denk hierbij aan het gebruik van de juiste deurarreteringen bij een bepaalde windkracht. Het goed kunnen blijven functioneren van de outdoor-installatie is hierbij het uitgangspunt.

Metalen omhulsel

Met omhulsel wordt in de normen ook wel de outdoor-behuizing bedoeld. Metaal moet beschermd worden tegen corrosie om de mechanische eigenschappen en daarmee de beschermende werking te behouden. De eisen voor een outdoor-toepassing zijn zwaarder, al moet daarbij wel rekening gehouden worden met de bijzondere omgevingsomstandigheden die ook in een indoor-toepassing op kunnen treden. Ook hier geldt dat uitwisseling van informatie belangrijk is bij het maken van de juiste keuze. Bij visuele inspectie mag bij inbedrijfstelling bijvoorbeeld geen oxidatie, scheurvorming of andere kwaliteitsvermindering opgetreden zijn. De mechanische integriteit mag niet zijn aangetast.

Periodiek onderhoud voorkomt dat er tijdens het gebruik ontoelaatbare inbreuk op die integriteit optreedt, in geval van calamiteiten moet natuurlijk gelijk actie ondernomen worden. De eerder aangehaalde corrosieve omgevingsomstandigheden moeten hierbij in acht genomen worden bij het bepalen van de keuze van het materiaal. Verschillende metalen hebben verschillende corrosieve eigenschappen. Zo heeft bijvoorbeeld aluminium zich in vele extreme milieus in vele toepassingen bewezen, zeker door de aanvullende afwerking met een Uv-bestendige laklaag. De geldende wet- en regelgeving voor elektrische installaties voor laagspanning geeft hier door verwijzing naar de aanvullende informatie over de plaats van opstelling ook invulling aan.

Uw buitenkast beschermen tegen inbraak

Heeft u voldoende zicht op de risico’s waar uw buiten opgestelde apparatuur aan wordt blootgesteld? In deze Infographic brengen we 3 groeiende risico’s bij het beschermen van uw technische installatie in een outdoor omgeving in kaart. Download de infographic hier.

 

Tags beschermklasse buitenkast Corrosie Opstelling Outdoor Stabiliteit

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder


Reactie (2)

P Swart | 6 februari 2023

Goedemorgen, Op dit moment een discussie over een KS kast. Deze kast is op een kast onder een hoek van 30 graden opgesteld. De deur ligt aan de bovenzijde dus onder een hoek. De kast rust met de achterzijde op een 30 graden frame. Nu is mijn vraag mag dit tav de IP normen en testen? We zien nu water staan in de onderste dorpel. Bij vorst gaat dit bevriezen met mogelijke lekkage in kast ten zijnder tijd. Is er een eis dat de kast altijd rechtop moet worden gemonteerd om de IP waarde te garandeeren? Hoor graag reactie

reageer
 

Theo Gerritzen | 8 februari 2023

Geachte heer Swart, Dank voor uw reactie. We gaan er mee aan de slag. De KS wandkasten hebben, afhankelijk van de uitvoering, de beschermklasse IP 56 of IP 66. De condities waaronder het 2e kencijfer (binnendringen van water) getest worden zijn als volgt: 5 Protected against water jets Water projected in jets against the enclosure from any direction shall have no harmful effects 14.2.5 6 Protected against powerful water jets Water projected in powerful jets against the enclosure from any direction shall have no harmful effects 14.2.6 Aanvullende info over de testvoorwaarden: 5 Water jet hose nozzle. Nozzle 6,3 mm diameter,distance 2,5 m to 3 m 12,5 l/min ± 5 % 1 min/m² at least 3 min 14.2.5 6 Water jet hose nozzle. Nozzle 12,5 mm diameter, distance 2,5 m to 3 m, 100 l/min ± 5 % 1 min/m² at least 3 min 14.2.6 In de standaard documentatie van de KS serie wordt over de wijze van opstellen niets aangegeven. De IP-test geeft aan water uit alle richtingen daaronder dus ook uw opstelling onder een hoek van 30°. Onder die condities mag er geen water in schadelijke hoeveelheden binnendringen. De IP-test is gekoppeld aan de hoeveelheid water, afstand tot de kast en een tijdsduur voor de test maar geeft geen indicatie voor beschadiging door bevriezen van water welke op de dorpel blijft staan. Naast de IP-waarde heeft de KS-wandkast ook een beschermklasse NEMA 12 (voor de Noord-Amerikaanse markt). Deze NEMA 12 geeft het volgende aan: NEMA 12 Binnenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil, ronddwarrelend stof en druppelende, niet-corrosieve vloeistoffen. Ook deze NEMA-12 toelating geeft geen oordeel over uw situatie. Omdat de IP-test en de NEMA-test verschillen mogen deze niet 1 op 1 met elkaar vergeleken worden. Als ik kijk naar de opvolger van de KS-serie, de AX-kunststof, dan is er meer informatie over de beschermwijze die bij uw situatie komt. Als voorbeeld heb ik gekeken naar de standaard AX 1444000. Deze geeft de volgende beschermklassen: Beschermklasse NEMA : NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 (de X staat voor ander materiaal zoals kunststof) Beschermklasse IP volgens EN 60 529: IP 66 Betreffende de IP-beschermklasse geen verandering tov de vergelijkbare KS-uitvoering. De beschermklasse NEMA geeft meer informatie: NEMA 3R Buitenopstelling, beschermt tegen regen en natte sneeuw; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast/behuizing NEMA 4 Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen door de wind meegevoerd stof en regen, spatwater en waterstralen; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast/behuizing NEMA 4X Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen door de wind meegevoerd stof en regen, spatwater, waterstralen en corrosie; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast/behuizing De AX-kunststof, de opvolger van de KS, geeft dus wel die informatie met betrekking tot de bescherming en bestendigheid die bij uw situatie past. Ik ga nog overleggen met de collega's van onze technische afdeling op ons hoofdkantoor. Omdat er verschillende varianten zijn van de KS wandkasten zou het wenselijk zijn om foto’s van de opstelling te ontvangen, maakt nader overleg met de collega’s van het laboratorium eenvoudiger.

reageer