Leestijd: 2 minuten

Smart Industry volgens Jason Rylands

IT-Infrastructuur

Als op 11 april in Reeuwijk ons deelcongres Smart Industry in de praktijk van start gaat,  is de eerste spreker mijn collega Jason Rylands van Rittal GmbH. Zijn presentatie zal uiteraard gaan over Smart Industry, maar hij zal daarvoor een breder perspectief schetsen.

In het betoog van Rylands zal hij namelijk ingaan op drie factoren die onlosmakelijk met Smart Industry verbonden zijn. BigData, Cloud en Edge computing worden vaak als aparte ontwikkelingen gezien, maar zijn volgens Rylands veelal enablers of zelfs voorwaarden om tot Smart Industry te komen.

Het idee hierachter laat zich in het kort als volgt omschrijven. Smart Industry veronderstelt dat een grote hoeveelheid data gebruikt wordt om processen door te voeren en continue te optimaliseren. De omvang van die data en de verwerking ervan zijn onvergelijkbaar met wat voorheen gangbaar was in de industrie. Dat betekent ook dat er kritisch gekeken dient te worden of dit nog On-premise kan worden gehuisvest.

De migratie naar een Off-premise of zelfs cloud omgeving lijkt te passen bij de huidige trends. Dit is echter juist niet het geval. Omwille van beschikbaarheid en snelheid, maar ook vanwege randvoorwaarden als bescherming van intellectueel eigendom is het een illusie gebleken alle data en processen voor Smart Industry toepassingen geheel naar de cloud over te hevelen. Wat er juist is ontstaan is meer vraag naar lokale opslag en verwerking, zo dicht mogelijk bij de processen zelf. Het begrip dat daarbij een rol speelt is Edge computing.

Wat Rylands met zijn betoog zal onderstrepen is dat bij Smart Industry meer komt kijken. Met name de onderlinge verbanden en afhankelijkheden met bovengenoemde factoren mogen niet over het hoofd gezien worden.

Directies en strategen uit alle sectoren die op zoek zijn naar methoden om efficiency en continuïteit te verbeteren, mogen dit deelcongres niet missen.

Meld u direct aan of lees meer informatie over het deelcongres: expert.rittal.nl/opleidingen

 

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder