Leestijd: 4 minuten

Terugblik en reacties op Rittal Masterclass met Don Beaty – deel 2

IT-Infrastructuur

In de vorige blogpost, die terugkeek op de masterclass in april van dit jaar, ging het vooral over temperatuur aan de ITE binnenkant. Na die interessante uiteenzetting was het tijd voor het onderdeel ‘Lessons learned, Trends & best practices’.

Misvattingen

Beaty startte dit deel met uitleg over de top 3 aan misvattingen of anders gezegd, aannames die in de markt worden gedeeld, De eerste aanname is dat Information Technology Equipment (ITE) ventilatoren verantwoordelijk zijn voor 10 tot 20 procent van het energiegebruik per ITE. In de praktijk is dat percentage veel lager, zowel in deel- als vollast. De tweede aanname is dat ITE-TM is gebaseerd op veranderingen in de chassistemperatuur. Het uitgangspunt in de praktijk is echter dat de specificaties van de componenten leidend zijn. De derde aanname is dat ITE-ontwerp en performance globaal met elkaar overeenkomen. Dat klopt volgens Beaty ook niet, omdat bij low-end servers niet alle sensoren worden uitgelezen en de ventilatoraansturing minder geavanceerd is.

Het volgende deel van zijn masterclass was ook praktijk georiënteerd. Het ging over ‘bypass’ lucht versus ‘recirculation’ van lucht (zie figuur 1). Beaty ging onder andere in op de impact die het toevoegen en uitschakelen van hardware in een rack heeft op de recirculatie van lucht. Als voorbeeld gaf Beaty aan dat een uitgeschakelde server over het algemeen leidt tot een vrije doorgang, met kortsluitlucht en een verhoogde serverintredetemperatuur als gevolg. Die gedachte gebruikte Beaty als opstap naar de airflow-richtlijnen. Ook in dit deel van de masterclass draaide het om de betekenis van enkele bekende TC 9.9-grafieken, de airflow-trends en de server ∆T-trends bij een temperatuur van 25 °C. Beaty: “De ontwikkelingen gaan nu nog snel, maar de grenzen komen in zicht.” Die grenzen worden mede bepaald door de fysieke belastbaarheid van verhoogde vloeren. Vloeren aanpassen omwille van de airflow-optimalisatie is lastig te realiseren vanwege de belastbaarheid. Daarbij komt dat racks hoger en zwaarder worden. Ook hier lijken de gescheiden werelden van datacenteroperators en -gebruikers een oplossing in de weg te staan.

Masterclass met Don Beaty

Figuur 1: Recirculation Air

Vrijkomend soldeersel

Het fenomeen ‘whiskers’ was voor veel deelnemers aan de masterclass een eyeopener. Met ‘whiskers’ worden kleine deeltjes soldeersel bedoeld die vrijkomen. Dit probleem is ooit ontstaan door het ver bod op het gebruik van metalen zoals lood, dat van oudsher werd gebruikt in soldeerverbindingen voor elektrische en elektronische apparatuur. Het verbod betreft de RoHS (Restriction of Hazardous Substances) en de Europese Richtlijn 2002/95/EG. Door het verbod op lood wordt tegenwoordig gesoldeerd met zilver. Zilver reageert echter met chloride, en als het vrijkomt, kunnen kortsluitingen ontstaan. Zeker in een kustomgeving leidt dit bij toepassing van directe vrije koeling veelvuldig tot aantasting van printplaten in de IT-apparatuur.

Aan het einde van zijn masterclass stond Beaty nog stil bij servertrends. Volgens TC 9.9 loopt de belasting van servers inmiddels zo ver uiteen, dat het hoog tijd wordt om meer aandacht te besteden aan specifieke workloads. Een meer gedifferentieerde kijk op de praktijk is hard nodig om de echte behoeften en mogelijkheden van een dataruimte te begrijpen. Het schema dat Beaty toonde ging uit van acht verschillende toepassingen of profielen waaronder business processing, generieke cloud en pure networking-toepassingen.

Reacties

Na afloop hebben wij zowel Beaty als de deelnemers om reacties gevraagd. Beaty gaf aan de Nederlandse markt goed te volgen omdat we tot de early adaptors van nieuwe toepassingen behoren en veel aandacht besteden aan de randvoorwaarden. De reacties uit de zaal bevestigden zijn beeld. Hij was zeer positief over de bijeenkomst, kennis van de aanwezigen en blij hiervoor uitgenodigd te zijn.

De reacties van de deelnemers waren ook positief. Voor de meesten is TC 9.9 weliswaar bekende materie, maar het echt uitgelegd krijgen door de autoriteit op dit terrein was iets bijzonders dat door iedereen werd gewaardeerd. We kregen verder als feedback dat de opmerkingen van Beaty over humidity en corrosion zeer serieus zijn genomen. Door meerdere aanwezigen wordt ook echt naar verdere documentatie over dit onderwerp uitgekeken.

Tijdens het IT Infra Room event in Den Bosch, dat ruim een half jaar later plaatsvond, werd in zowel presentaties als gesprekken diverse keren verwezen naar zowel ASHRAE als TC9.9. Navraag leerde dat onze bijeenkomst met Beaty in Maarssen hier de bron van inspiratie voor vormde.

2018

Wij zijn verheugd over de feedback en de constatering dat de opgedane kennis op meerdere manieren wordt toegepast. Het laat zien dat er behoefte is aan kennisdeling in de vorm van de onze webinars, themadagen en seminars. We gaan daarom in 2018 ook door met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten. De focus zal daarbij komen te liggen op de ontwikkelingen in bepaalde sectoren, waaronder Smart Industrie . Nadere informatie hierover maken wij op deze website en via andere kanalen bekend.

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder