Leestijd: 3 minuten

Voorkom een productiestop en monitor uw koelaggregaat op afstand

Klimatisering

Met de slimme koelaggregaten van Rittal verlengt u niet alleen de levensduur van de componenten in uw besturings- of schakelkast. Dankzij onze IoT-module kunt u de koelaggregaten bovendien op afstand uitlezen. Zo maakt u het benodigde onderhoudsmoment voorspelbaar en voorkomt u een productiestop.

Stilstand van het productieproces is het schrikbeeld van elke engineer, want stagnatie kost een organisatie simpelweg veel geld. In de meeste gevallen is oververhitting van de besturingselektronica van machines de oorzaak van de uitval. Dus is het zaak de juiste koelapparatuur in de ontwerpfase van een installatie mee te nemen, zoals bijvoorbeeld een koelaggregaat.

De werking van een koelaggregaat

Een koelaggregaat werkt als een koelkast. Via het binnencircuit wordt koude lucht door de besturings- of schakelkast geblazen en het gescheiden buitencircuit voert de warmte af die door de condensor wordt opgewekt. Op zich geen rocket science, ware het niet dat de nieuwste koelaggregaten zeer energie-efficiënt werken, CO2-uitstoot reduceren en steeds meer mogelijkheden bieden om data op afstand uit te lezen. En daar wordt elke engineer en eindgebruiker blij van.

Het Blue e+ koelaggregaat

Neem bijvoorbeeld de Blue e+. Dit koelaggregaat levert een gemiddelde energiebesparing tot wel 80% op en draagt bij aan een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot. Dankzij de identieke montage-uitsparing (aanbouw, gedeeltelijke inbouw of volledige inbouw) is een engineer veel minder tijd kwijt aan tekeningen in de ontwerpfase. En met het oog op de continuïteit van het productieproces is vooral de toepassing van technische innovaties heel interessant. Want hierdoor worden belangrijke data op afstand inzichtelijk.

IoT-module zorgt voor optimale terugkoppeling

Zo bevatten onze nieuwste koelaggregaten elektronica met een logfunctie, waarmee data tot twee jaar terug kan worden ingezien. Bovendien hebben we een losse IoT-module ontwikkeld die aan een Blue e+ koelaggregaat wordt gekoppeld en waarmee de eindgebruiker op afstand data uit kan lezen. Bijvoorbeeld om de actuele status van het koelaggregaat of een binnenkomende storing te bekijken.

Het grote voordeel voor de eindgebruiker is dat de IoT-module zorgt voor een actuele en optimale terugkoppeling van data, zodat de kans op oververhitting van de besturingselektronica van machines tot een minimum wordt beperkt. Voor een engineer biedt de terugkoppeling van data de perfecte kans om informatie te analyseren en deze analyses te gebruiken bij het tekenen van nieuwe installaties. Bent u eindgebruiker en heeft u een koelaggregaat van een oudere generatie? Geen probleem. Daarvoor hebben we een IoT-adaptor ontwikkeld, waarmee de IoT-module aan het betreffende koelaggregaat kan worden gekoppeld, zodat u ook in dit geval data op afstand kan uitlezen.

Blik op de toekomst: voorspelbaar onderhoud (op afstand)

Ondertussen staan de ontwikkelingen op het gebied van slimme koelaggregaten niet stil. Rittal is bijvoorbeeld aangesloten bij MindSphere, een door Siemens geïnitieerd open cloudplatform, dat verdere softwaretoepassingen op het gebied van Internet of Things (IoT) onderzoekt. Met deze softwaretoepassingen wordt het in de nabije toekomst mogelijk om te voorspellen wanneer bijvoorbeeld een ventilator of filter in een koelaggregaat vervangen moet worden. Dankzij deze “predictive maintenance” kan het benodigde onderhoud eenvoudig ingepland worden op een moment waarop het productieproces al stilligt, bijvoorbeeld in het weekend. Daarnaast zal de IoT-software in onze koelaggregaten het mogelijk maken om zowel programmering als uitlezen van storingen op afstand uit te voeren.

Data draagt bij aan continuïteit

Met onze IoT-module kunt u uw koelaggregaat op afstand uitlezen. Zo beschikt u heel eenvoudig over alle mogelijke data en kunt u onderhoudsmomenten voorspellen en inplannen. Zo draagt data bij aan de continuïteit van uw productieproces.

Weten hoe het werkt? Bekijk onze How to’s op ons YouTube-kanaal.

Tags Internet of Things (IoT) Klimatisering

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder