Leestijd: 7 minuten

Bepacom brengt duurzaamheid in praktijk met Rittal VX25

Kastsystemen Energy & Power

“Denk in een vroeg stadium na over verduurzaming om gemiste kansen te voorkomen”

Je hebt van die bedrijven die het voortouw nemen in verduurzaming. Bepacom besturingstechniek en paneelbouw uit Raalte is zo’n bedrijf: niet alleen ontwikkelen zij er het liefst duurzame elektrotechnische toepassingen voor klanten; ook de eigen bedrijfsvoering is zo duurzaam mogelijk. 3,5 jaar geleden realiseerde Bepacom een volledig energieneutraal eigen bedrijfsgebouw – klaar voor de toekomst. De benodigde elektrotechnische installaties bracht Bepacom onder in Rittal VX25 kasten. Sinds dit jaar gaf voormalig directeur Willy Kemper het stokje over aan zoon Herwin, die vol ambitie zit en het als zijn taak ziet om klanten te ondersteunen in het maken en doorvoeren van verduurzamingskeuzes.

Sinds 1995 ontwikkelt Bepacom, opgericht door Willy Kemper, besturingen voor klimaatinstallaties en industriële automatisering. Alvorens het bedrijf over te dragen aan zoon Herwin, investeerde Willy in 2018 in de realisatie van een volledig energieneutraal bedrijfsgebouw; klaar voor de toekomst en met voldoende uitbreidingsmogelijkheden. Herwin is trots op de keuzes die zijn vader heeft gemaakt: “Ik ben blij dat hij de stap nam tot het bouwen van dit nieuwe bedrijfspand, dat als ‘eerste energieneutrale bedrijfspand van Raalte’ de boeken inging. Daar plukken wij nu de vruchten van, zeker gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar waarin energie- en gasprijzen de pan uitrijzen.”

Er ligt voor 100.000 kwH aan pv-panelen op het dak.

Het pand is ingericht met de nieuwste besturingssystemen. Voor het winnen van aardwarmte heeft Bepacom 42 eigen bronnen van 50 meter diep aangelegd. Het bedrijf produceert zelf warm water voor eigen gebruik, door restwarmte uit de serverruimte met een warmtepompboiler om te zetten in warm tapwater. Ook elektriciteit wekt Bepacom zelf op. Er ligt voor 100.000 kWh aan pv-panelen op het dak. Herwin: “Op dit moment leveren we zomers net zoveel energie aan als we ’s winters uit het energienet halen. In de toekomst willen we volledig zelfvoorzienend zijn door met accu’s te gaan werken, zodat we nog minder afhankelijk zijn”.

Goed voorbeeld doet volgen

Niet alleen staat het pand symbool voor een nieuwe tijd, het staat ook voor de wijze van ondernemen van Bepacom. Herwin licht toe: “Wij waren een van de eerste volledig energieneutrale bedrijven in onze branche, maar in zekere zin was dat voor ons een vanzelfsprekendheid. Als je klanten wilt adviseren in hoe zij hún panden energieneutraal kunnen maken door aan te sturen op warmtepompen, broninstallaties, klimaatbeheersing en pv-installaties, dan is het mooi als je ook zelf de boel goed voor elkaar hebt. In die zin hebben we toch een voorbeeldfunctie.”

Verduurzaming hoeft niet ingewikkeld te zijn, stelt Herwin. “Zolang je er maar in een vroeg stadium over nadenkt. We zien nog te vaak dat keuzes al gemaakt zijn voordat wij aan de beurt zijn. Dat is zonde, vaak ontstaan hierdoor gemiste kansen in verduurzaming”. Het bedrijf doet er dan ook alles aan om vroeg in het proces bij de eindgebruiker aan tafel te schuiven. Herwin: “Nog voordat alles bouwkundig vaststaat eigenlijk, dat is het ideaalplaatje. Als we bij het maken van plannen betrokken zijn, kunnen we onze technische kennis kwijt. Vaak blijkt dat het allemaal een stuk slimmer kan”. Een voorbeeld: in eigen pand koelt Bepacom de serverruimte met lucht afkomstig uit de kruipruimte; en de warme lucht uit de serverruimte wordt juist weer gebruikt voor het verwarmen van de warmwatertoepassingen. “Dat vraagt om bouwkundige beslissingen vooraf, zoals de aanleg van luchtleidingen tussen de verschillende ruimtes. Als je daar vooraf over nadenkt, stelt het niet zoveel voor. Achteraf heeft zo’n ingreep wel veel impact – dan denken klanten al gauw: ‘laat maar’.” Met proactief meedenken wil Bepacom haar klanten helpen in dit proces.

De elektrotechnische installaties bracht Bepacom onder in Rittal VX25 kasten.

Zichtbare expertise

Duidelijk is dat Bepacom haar expertise in duurzame installaties wil delen. Volgens Herwin ligt de kracht van het bedrijf dan ook in transparantie. “We zien veel bedrijven die kennis voor zichzelf proberen te houden om zich te kunnen onderscheiden. Wij onderscheiden ons juist door die kennis te delen! We zetten letterlijk de deuren open voor iedereen die het wil zien”. Die nadruk op transparantie voert zelfs door tot ín de technische ruimte. Normaliter bevindt een technische ruimte zich ‘ergens achteraf’, maar bij Bepacom is de opstelling van de besturingskasten een ware eyecatcher. “We hebben ze vol in zicht geplaatst, op een balustrade boven onze panelenbouwafdeling. Iedereen kijkt er tegenaan. Ook demonstreren we de werking aan eenieder die interesse heeft: van schoolklassen op excursie tot bezoekers van onze open dagen.” De besturingskasten zijn hiervoor zelfs speciaal voorzien van glazen deuren. “Zo kunnen we laten zien hoe zo’n kast precies werkt. Wat stuurt het aan? Hoe zie dat eruit? We hopen op die manier ook een nieuwe generatie warm te maken voor ons mooie vak en we merken dat het aanstekelijk werkt”.

Directeur, Herwin Kemper (rechts) & voormalig directeur Willy Kemper.

Rittal VX25

Bepacom behoorde tot de eerste bedrijven in Nederland die van de Rittal TS 8 naar de Rittal VX25 vloerstaande kast overstapten. Herwin: “We zagen destijds al direct de praktische voordelen van de VX25. Minder arbeidstijd, logistiek voordeel én directe kostenbesparing.” Het implementeren van de nieuwe kast in het bedrijfsproces bleek een investering die zich dubbel en dwars terugverdient: “De kwaliteit is zeer goed en alles klopt. Dat geldt ook voor het digitale ontwerpproces met de 3D-macro’s; alle Rittal-onderdelen zijn heel makkelijk te koppelen. We creëren er de mooiste ontwerpen mee die tot in detail kloppen. En dat is maar goed ook, want wij willen alleen regelkasten bouwen met een onberispelijke kwaliteit.”

De afname van Rittal VX25 onder klanten is groot. “Gelukkig heeft Rittal het goed voor elkaar: ze hebben een eigen staalproductie en zijn daardoor niet afhankelijk van plaatstaalleveranciers. Met de huidige leveringsproblematiek in onze sector is dat echt een pré”, vertelt Herwin. Wat dat laatste betreft, valt de kersverse directeur nou niet bepaald met zijn neus in de boter. “Leveringsproblematiek, stijgende staalprijzen en de uitdaging om goed personeel te krijgen en te houden. Als eindverantwoordelijke sta ik opeens voor een hoop uitdagingen. Door op een slimme manier in te kopen, krijgen we gelukkig vrijwel al onze besturingspanelen compleet de deur uit. En mijn vader staat nog altijd aan mijn zijde met al zijn kennis en expertise. Dat is goed voor mij, voor hem én voor het bedrijf!”

Flinke ambitie

Met de verdriedubbeling aan bedrijfsoppervlakte in het nieuwe pand (van 1200 naar 3550 m²), bereidde Bepacom zich voor op toekomstige ontwikkelingen. “Met alle keuzes die wij maken, houden wij de langere termijn voor ogen. Ons pand is destijds gebouwd ‘op de groei’. En dat blijkt een goede zet, want we blijven maar doorgroeien. Inmiddels is de werkplaats alweer voor 80% gevuld!”, aldus een trotse Herwin. De jonge directeur barst van de ambitie om zijn Bepacom tot een nog groter succes te maken. Zo heeft hij ideeën over hoe het productieproces de komende jaren gaat veranderen en wil hij eigen processen zodanig inrichten om naast unieke besturingen ook complete series te kunnen ontwikkelen. “Naast ons grote aandeel in de meet- en regelmarkt, zetten wij nu ook in op groei in die industriële markt. Het lukt al goed om dat naar gelijk niveau te trekken”.

Maar boven alles hecht de ondernemer het meest belang aan het goed adviseren van klanten: “Technisch advies is het bieden van kennis. Wij willen helpen bij het doorvoeren van verduurzamingskeuzes, vanaf de ontwerpfase en engineering tot de realisatie. Het gaat er uiteindelijk om dat de klant een besturing heeft waar hij echt blij mee is, zonder concessies te doen op rendement. Pas dan hebben wij meerwaarde geleverd”.

Tags Duurzaamheid Energy Kastsystemen

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder