Leestijd: 5 minuten

Duim techniek maakt slimme recycling mogelijk

Kastsystemen

Waar een relatief klein bedrijf groot in kan zijn bewijst het in Veenendaal gevestigde Duim techniek. Dertig gespecialiseerde medewerkers ontwikkelen hier slimme (elektrotechnische) besturingen voor toepassingen in de afvalverwerking en recyclingindustrie. Met robuuste VX25 kasten levert Rittal een bijdrage aan het beschermen en beschikbaar houden van de stroomverdeel- en besturingssystemen van Duim techniek.

Duim techniek ontwikkelt onder andere besturingen voor breek- en sorteermachines in de afvalverwerking van bouw- en sloopafval. De sorteerinstallaties worden door machinebouwers samengesteld en Duim techniek ontwikkelt daar passende besturingen bij.

Peter Geerts, Bedrijfsbureau Duim techniek: “Onze besturingskasten komen vaak in vuile industriële omgevingen te staan waar vaak niet bepaald zachtzinnig met het materiaal wordt omgegaan. In deze omgevingen is de lucht vaak verzadigd met stof, wat schadelijk is voor de elektrische contacten en de relais.

We hebben ook klanten die met bijtende of corrosieve stoffen werken, dus een goede bescherming van onze schakelingen is van groot belang voor een betrouwbare werking van de sorteermachines. We gebruiken Rittal VX25 kasten omdat ze robuust en betrouwbaar zijn en een goede bescherming bieden. Waar mogelijk plaatsen we de kasten in containers of in afgesloten, stofvrije besturingsruimten.”

Slimme afvalverwerking

Slimme afvalverwerking begint met slimme sorteerinstallaties, die steeds efficiënter en nauwkeuriger functioneren en daardoor voor steeds meer doeleinden inzetbaar zijn.

Geerts: “Om het recyclebare deel van het afvalmateriaal te scheiden kunnen allerlei verschillende methodes worden toegepast. Met weegtechniek kan worden bepaald hoeveel materiaal uit een bepaalde fractie is gehaald.

Zo kan een bandweger bijhouden hoeveel ton er op een dag over de houtband is getransporteerd, zodat je weet hoeveel er in het vak met hout moet liggen. Nieuwere scheidingsprocessen werken op basis van visuele data uit detectiecamera’s, of maken bijvoorbeeld gebruik van wind shifting, waarbij licht materiaal zoals papier door een luchtstroom van zwaardere materialen wordt gescheiden.”

Slimme besturingen

Ook de besturingen worden slimmer. Zo ontwikkelde Duim techniek een softwareprogramma dat een groot aantal procesgerelateerde gegevens bijhoudt, waaronder de hoeveelheid afval die is verwerkt, de hoeveelheid energie die elk onderdeel verbruikt, waar en hoe vaak een onderdeel is stilgelegd, enzovoort.

Geerts: “Al deze gegevens bieden inzicht in het complete proces. Daar kunnen de gebruikers van de installaties hun voordeel mee doen. Onze software maakt bijvoorbeeld zichtbaar dat in een bepaald deel relatief vaak verstoppingen optreden. Dat kan wijzen op een mechanisch probleem, bijvoorbeeld veroorzaakt door een transportband die niet in de juiste hoek is gemonteerd. Dit zijn problemen die relatief eenvoudig te verhelpen zijn zodra je eenmaal weet waardoor het probleem ontstaat.”

Werken met de Rittal VX25 kast

Elk elektrotechnisch paneel dat de medewerkers van Duim techniek samenstellen is uniek  en daarmee arbeidsintensief om te produceren.

Rijkjan Ploeg, Chef Werkplaats Duim techniek: “We kijken altijd uit naar nieuwe mogelijkheden om assemblagetijd te minimaliseren. De nieuwe Rittal VX25 kast biedt een aantal meetbare voordelen in de montage. Als je op een project bijvoorbeeld zes kasten op rij moet installeren, dan besparen we met de Rittal VX25 kast al snel een half uur tijd per kast. Die tijdsbesparing zit onder andere in de manier van koppelen.

Vroeger moesten we  het schuim voorzichtig op de zijkant van de kast plakken, nu druk  je er gewoon een stuk rubber op. Dat gaat een stuk sneller en scheef plakken komt niet meer voor. Verder hoef je de bevestiging voor de zijwand niet meer vast te schroeven – je kunt hem er direct in vastklikken. En als je een deur eruit wilt halen, dan kan dat snel en probleemloos met de Rittal VX25. De nieuwe deurscharnieren werken lekker eenvoudig en snel.”

Het meedenken met klanten in de recyclingbranche resulteerde ook in een aantal unieke en innovatieve producten. Zo ontwikkelde Duim techniek een systeem voor de ontmanteling van accu’s in elektrische auto’s.

Geerts: “De accu’s bevatten vaak nog veel restenergie. Een van onze klanten vroeg ons of we een systeem konden ontwikkelen waarmee het mogelijk was om deze energie terug te winnen, zodat deze aan het elektriciteitsnet kan worden teruggeleverd. Dat is een klein prestigeproject geworden omdat deze techniek nog niet bestond, en het is na wat onderzoek gelukt: de energie uit de accu’s wordt nu – met behulp van het schakelwerk in een Rittal-kast – teruggeleverd aan het net.”

De nieuwe Rittal VX25 kast biedt een aantal meetbare voordelen in de montage.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Technisch is van alles mogelijk om afval te scheiden en sorteerinstallaties te optimaliseren, maar in de praktijk van de afvalverwerking draait het volgens Duim techniek toch vooral om een optimale betrouwbaarheid en het minimaliseren van uitval. Samen met de gebruikers van de afvalsorteerinstallaties streeft Duim techniek dan ook naar een optimale kwaliteit en betrouwbaarheid.

Geerts: “Onze klanten kunnen een installatie die is ontworpen op de verwerking van 40 ton per uur wel op een snelheid van 80 ton per uur laten draaien, maar dan neemt de kwaliteit van de reststroom af en zal er bijvoorbeeld nog veel plastic en metaal in zitten. Daarom zoeken we samen met onze klanten naar een optimale balans tussen productiviteit en betrouwbaarheid. Onze systemen leveren de nodige data die onze klanten kunnen benutten om de werking van hun installaties te optimaliseren.

Al met al zien we dat slimme besturingen overal in opmars zijn. De Rittal VX25 kasten helpen ons om efficiënt te werken en zorgen ervoor dat onze schakelingen, hoe complex ze ook worden, overal en altijd optimaal beschermd zijn, waardoor onze klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare installaties.”

Voor meer informatie over de VX25 kastsysteem: klik hier
Klaar voor de overstap: klik hier voor de handige conversiehulp

Tags Kastsystemen

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder