Leestijd: 5 minuten

De toekomst is hybride

IT-Infrastructuur Visie

Applicaties komen steeds vaker uit de cloud en alles kan een werkplek zijn. Hierdoor wordt er ook anders naar de fysieke locatie van applicaties en data gekeken. Dat bleek tijdens  het gesprek dat Elbert Raben, IT-productmanager bij Rittal, had met Maurice Aalders (CEO) en René Welgraven (architect) van IT Value, een kennisorganisatie uit Oosterbeek die klanten helpt bij de transitie naar een moderne werkplek, modern beheer en een hybride infrastructuur.

Edge of hybride

Elbert: Rittal levert hun hybride cloud oplossingen aan systemintegrators en die zorgen voor integratie bij de eindklanten. Welke IT-hardware of welke applicaties de klant draait weten we niet. Ik merk wel dat er steeds meer vragen over edge en hybride omgevingen aan systemintegrators worden gesteld, omdat daar de applicaties gaan draaien en data staat opgeslagen. Herkennen jullie dat?

Maurice: Als onafhankelijke consultancy organisatie komen we bij het MKB en de grotere organisaties over de vloer. We leveren weliswaar geen hardware of software, maar advies over deze twee begrippen leveren we met enige regelmaat.

René: Wat mij opvalt is dat edge een breed begrip is, waarbij het vaak wordt gezien als een brug naar clouddiensten. De vraag of het gaat om eigen hardware, gehuurde capaciteit en of het altijd on premise staat levert uiteenlopende antwoorden. Het verschilt duidelijk per geval. Hybride is wat dat betreft een veel concreter begrip.

Maurice: Edge levert wollige definities op, meer dan hybride. We komen ze bijvoorbeeld tegen bij klanten die aangeven naar de cloud te willen gaan. Of het dan om hardware gaat, alleen software, dan wel een combinatie is lang niet altijd duidelijk. We doen dan een stap terug en vragen waarom wil je dat, wat wil je er mee bereiken?

Applicaties en hybride

René: Het applicatielandschap leidend. Daarom besteden we daaraan veel tijd bij de uitvraag. Wat wordt er gedaan, welke applicaties zijn er in gebruik, wie gebruikt ze, waar staan de applicaties en data, van welke externe mogelijkheden zoals datacenters wordt gebruik gemaakt. Als applicaties niet versaast kunnen worden dan is een complete cloudmigratie onmogelijk .

Elbert:  En daar komt dan hybride om de hoek kijken. Als je niet alles kunt versaasen ontstaat een mix met  meerdere platformen. Die moeten wel gekoppeld worden en dat levert een hybride oplossing.

René: Dat is juist, het gaat steeds meer over de veilige integratie van verschillende omgevingen en datauitwisseling er tussen. Er zijn ook sectoren, denk aan de gezondheidszorg, die applicaties en data nooit volledig buiten de deur zullen plaatsen. Lokale autonomie is key. Minimale latency is letterlijk van levensbelang. Externe locaties zijn met het oog op redundantie onmisbaar, maar niet de plaats voor de primaire dataset. In die sector zien we dat het begrip hybride wordt gebruikt om de robuustheid en continuïteit te onderstrepen.

Maurice: Wat we ook zien is de ontwikkeling van thin clients naar fat clients. Klanten nemen afscheid van de traditionele werkplek en gaan voor een ‘op maat’ werkplek waarin eenvoudige en repeterende beheerwerkzaamheden weg geautomatiseerd worden. Terug naar de rekenkracht van het device en gebaseerd op portals waar applicaties en bestanden worden aangeboden op basis van persona’s en gebruikersprofielen, ofwel een Unified Workspace. Voor de gebruiker maakt dat weinig uit. Die krijgt een andere manier van inloggen, verder merkt hij daar niks van. Dat achter de schermen applicaties vanuit meerdere omgevingen, cloud, off premise en on premise worden geladen is voor hem niet belangrijk. Maar het impliceert wel dat de achterliggende IT hybride is.

Datalocaties

Elbert:  Twee verschillende locaties voor opslag is het minimum om tot een redundant systeem te komen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid data die extra bescherming nodig heeft te scheiden van de rest. Is dat iets dat jullie ook meenemen?

Maurice: Wij spreken met klanten over twee vormen van databeschikbaarheid. Je moet er te allen tijde bij kunnen en je mag het niet verliezen. Dat eerste pleit voor redundante opslag, zodat je altijd door kunt met je werk. Het tweede betekent serieus aandacht besteden aan de kwaliteit van de plekken waar de data staat en adequate beveiliging.

Veiligheid

Elbert: Daar ben ik het volledig mee eens. Data moet veilig staan opgeslagen en op meerdere plekken. Maar het begint er mee dat de lokale voorzieningen op peil moeten zijn. Een open rack in een algemene ruimte kan echt niet. Fysieke beveiliging is de eerste om je data veilig te beheren.

René: Dat klopt, deze moet vanuit oogpunt van beveiliging altijd afgesloten zijn. De lokale IT die voor kantooromgevingen nodig is neemt weliswaar af als de applicaties naar de cloud gaan, maar rr komt ook weer nieuwe IT bij, bijvoorbeeld toegangscontrole, videobewaking lichtbesturing, PoE, VoIP, domotica en IoT. Dat vereist een veilige, robuuste omgeving. De schijnbare paradox is dat hoe minder IT er in een bedrijf overblijft, des te hogere eisen daarvoor moeten gelden.

Maurice: Het idee van klanten dat migreren naar de cloud betekent daarna bevrijd te zijn van zorgen en kosten moeten we regelmatig bijstellen, onder andere door bovenstaande ontwikkelingen die weer tot nieuwe kosten leiden.

Elbert: Ik kan me inderdaad voorstellen dat de directe en indirecte kosten voor veilige opslag, redundantie en beschikbaarheid van de data te makkelijk over het hoofd worden gezien. Het is overigens één van de redenen waarom system integrators steeds vaker onze hybride cloud package voorstellen. Daarmee worden die punten geadresseerd.

René: Beveiliging en beheer is een rode draad voor elk traject dat wij doen. Het is een absolute voorwaarde. Wij voorzien de klant van een goed onderbouwd advies over de verantwoorde locatie van applicaties en data. Wij laten zien dat cloud, extern en lokaal complementair zijn en elkaar versterken. De combinatie leidt tot hogere beschikbaarheid en veiligheid van applicaties en data. Wat dat betreft is volgens ons de toekomst hybride.

Tags IT-infrastructuur Visie