Leestijd: 6 minuten

Electronic Power Control garandeert stuwkracht met Ri4Power

Stroomverdeling Bewerkingsservice

De bewoners van het Zuid-Hollandse eiland Putten hebben het volste vertrouwen in hun nieuwe ultramoderne pompgemaal – zij zijn er zelfs bijzonder trots op. Gemaal Putten is een toonbeeld van duurzame en betrouwbare pomp- en regeltechniek.

Voor de aansturing van de motoren ontwikkelde Electronic Power Control (EPC) een uitvalbestendig stroomverdeler- en besturingspaneel. EPC benutte daarvoor de mogelijkheden van het Rittal Ri4Power systeem en plaatste de gehele installatie in voorbewerkte Rittal behuizingen.

Gemaal Putten

Electronic Power Control (EPC)

In het kielzog van de moderne scheepvaartindustrie ontwikkelde EPC zich tot een veelzijdig elektrotechnisch specialist in de water- en scheepsbouw. Daarnaast levert EPC regelmatig waardevolle bijdragen aan infrastructurele projecten. Het nieuwe Gemaal Putten is daar een gezichtsbepalend voorbeeld van: het gebouw, dat door aannemersbedrijf Ooms Construction B.V. aan het verre uiteinde van een waterlijn pal tegen de dijk van de Spui rivier is aangebouwd, bevat drie elektrisch aangedreven pompen die gezamenlijk ruim 450 kubieke meter water per minuut over de dijk in de Spui kunnen pompen.
Vooruitlopend op de bouw van het gemaal creëerde Waterschap Hollandse Delta een bijna kilometer lange, vier meter diepe en ruim 40 meter brede kunstmatige rivier die al het overtollige water uit de polders naar het gemaal transporteert. Het nieuwe Gemaal Putten vervangt twee oude gemalen die voorheen gezamenlijk voor het droogmalen van de polder verantwoordelijk waren. De bewoners van het eiland Putten zijn dus volledig op het nieuwe gemaal aangewezen. Om de beschikbaarheid van dit onbemande gemaal te kunnen garanderen moest een elektrotechnische installatie worden ontwikkeld die de pompen zelfs bij een langdurige stroomuitval zou laten functioneren.

Standaardisatie

Van Hansje Brinker en de bouwmeesters van de Hollandse waterlinie tot Koning Willem-Alexander – hen allen verbindt een diep respect voor de macht van het water. Watermanagement zit in onze cultuur verankerd en bepaalde het verloop van de vaderlandse geschiedenis en de inrichting van onze landschappen. De behoefte aan professioneel watermanagement leidde ook tot het ontstaan van de Nederlandse Waterschappen, waar van oudsher intensief over waterbeheer wordt nagedacht.

​​​​​​​Zo ook bij het Waterschap Hollandse Delta, dat de aannemer van Gemaal Putten vroeg om de elektrotechnische installatie in industriële Rittal kasten onder te brengen. Andries de Rover, Operationeel Directeur bij EPC (links): “We maken niet vaak mee dat de eindklant dermate gerichte voorkeuren voor een specifieke fabrikant uitspreekt, maar Hollandse Delta standaardiseert de inrichting van hun gemalen met Rittal systeemproducten. Ons kwam dat goed uit, want we werken al jaren graag met Rittal-materiaal.”

Bewerkingsservice

EPC realiseerde al vele elektrische besturingsinstallaties voor bruggen, sluizen en railinfra-toepassingen. Het paneelbouwbedrijf beschikt over ervaren engineers die de elektrische schakel- en besturingskasten functiegericht en tot op detailniveau ontwerpen. Ook het bewerken, samenstellen en assembleren van de industriële kasten verzorgt EPC doorgaans in eigen huis. Voor de installatie van het pompgemaal Putten maakte EPC voor het eerst gebruik van de Rittal Bewerkingsservice.

De Rover: “De aannemer gaf ons de opdracht om alle basisfuncties via fysieke schakelaars op de kasten bestuurbaar te maken. Dat betekende veel boorgaten in de frontpanelen. We hebben Rittal een offerte voor de kastbewerkingen laten maken en verbaasden ons over de lage prijs – daar kunnen we het zelf niet voor doen. Het proces verliep vlot en bespaarde ons veel tijd. We stuurden onze digitale ontwerptekeningen door en al kort daarna konden we met assembleren beginnen.”

Ri4Power in de praktijk

Voor de stroomvoorziening van de drie pompen selecteerde EPC een hoofdvoeding van 1600 kVA. Daarnaast werd in het systeem een noodvoeding van 1000 kVA opgenomen. Engineer Henk Turkstra van CRS techniek (rechts) die EPC bij het ontwerpproces begeleidde: “Om een volkomen uitvalbestendige werking van de pompen te kunnen garanderen moesten deze twee voedingen ook parallel kunnen werken. Het was dus zaak om goed na te denken over de vermogensverdeling in relatie tot de functionele beschikbaarheideisen. Samen met de technische experts van Rittal ontwikkelden we een uitvoerings- en prijstechnisch optimaal ontwerp.”

Nadat Waterschap Hollandse Delta het elektrotechnisch conceptontwerp had goedgekeurd volgde de detailengineering en de feitelijke assemblage van het systeem. De Rover: “Het was voor ons het eerste project met het Rittal Ri4Power systeem. Alles liep gesmeerd, mede dankzij de betrokkenheid van de Rittal medewerkers. Zij leverden twee volle dagen technische ondersteuning bij de assemblage – een soort intensieve cursus in het productgebruik.

Zowel onze assemblagemedewerkers als onze engineers en onderhoudsmonteurs hebben daar veel van geleerd. We kiezen er bewust voor om al onze medewerkers met verschillende technische disciplines vertrouwd te maken. Daardoor denkt iedereen bij elke processtap goed na over de uiteindelijke functionaliteit. Dat levert waardevolle resultaten op waar onze klanten in het dagelijks gebruik van profiteren.”

De hoekopstelling bestaat uit twee delen: langs de ene muur staan de kasten met de hoofdverdeler en langs de andere muur het besturingssysteem.

Betrouwbare oplossing

Bij het pompgemaal Putten resulteerde de integrale werkwijze van EPC in een degelijke en in meerdere opzichten betrouwbare oplossing. Turkstra: “Deze hoekopstelling bestaat uit twee delen: langs de ene muur staan de kasten met de hoofdverdeler en langs de andere muur het besturingssysteem. De voeding uit de hoofdverdeler wordt via een Ri4Power T-scheiding verder vertakt. De hoofdverdeler zelf beschikt over twee voedingsaansluitingen. De eerste aansluiting is via het trafohuis met het vaste elektriciteitsnet verbonden. De tweede is direct op het noodstroomaggregaat (NSA) aangesloten.

Beide voedingen komen via afzonderlijke schakelaars binnen die door het NSA worden aangestuurd. Mocht de netspanning wegvallen, dan nemen het NSA en de UPS de stroomvoorziening van de besturing automatisch over. Eerst bepaalt de besturing of de accu van de UPS moet worden bijgeladen en of er bij de pompen een acute ‘pompvraag’ bestaat. Is een van beiden het geval, dan neemt het noodstroomaggregaat de stroomtoevoer van de hoofdvoeding over. Zodra de netspanning terugkeert schakelt het systeem via een kortstondige parallelverbinding weer automatisch over op de netspanningstrafo.”

Tegen de tweede muur staan de Rittal kasten met alle besturingselementen, waaronder het hart van de besturing: een PLC-unit die door het waterschap op afstand kan worden bediend en worden uitgelezen. Turkstra: ”Zelfs als deze PLC uitvalt is er geen man overboord, want de belangrijkste functies kunnen ook via de frontpanelen worden bediend. We hebben de panelen op eigen initiatief ook nog van signaleringen voorzien zodat de operator op elk moment inzicht heeft in de actuele stand van de kleppen. De kans dat deze situatie werkelijk zal optreden is overigens nihil, want alles verloopt hier volledig automatisch, zonder dat er eerst een monteur naar het gemaal moet worden gestuurd. De pompen blijven altijd operationeel zodat de bewoners van Putten elke avond onbezorgd kunnen gaan slapen.”

Tags Bewerkingsservice Kastsystemen Stroomverdeling

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder