Leestijd: 4 minuten

OCP als randvoorwaarde voor IoT en Big Data

IT-Infrastructuur Visie Open Compute Project (OCP)

In een vorig blog stond ik stil bij twee ontwikkelingen in de markt, IoT en Big Data. Het zijn de nummer één en twee op de lijst met  trends waar we veel vragen over krijgen. Nummer drie op die lijst is OCP, daarover gaat dit blog.

 

OCP als derde trend

OCP, wat staat voor Open Compute Project, kan los worden behandeld, zonder enige verder context. Dat is het “slechts” een ontwikkeling die er voor zorgt dat datacenters en serverruimtes efficiënter kunnen opereren door een slimmere omgang met de hardware. Beter is het echter OCP te zien als een trend die direct te linken is aan IoT en Big Data.

Om dat te doen grijp ik terug naar de constatering van de vorige keer. We merken bij Rittal duidelijk dat partners en eindklanten grondiger nadenken over het (her-)inrichten van een serverruimte of datacenter. Ze willen weten met welke externe factoren ze rekening moeten houden. Dat kan worden gezien als een noodzakelijke stap het businessplan te onderbouwen. Externe factoren zijn immers een van de zes factoren in een destep analyse. Het is heeft ook een hele praktische kant. Als blijkt dat er ontwikkelingen zijn die bijvoorbeeld grote impact gaan krijgen op koeling en energieverbruik van een serverruimte kan dat ook bij ongewijzigd beleid of handhaving van de serverruimte de nodige consequenties hebben.

OCP gaat over de inrichting en exploitatie

OCP brengt voor de inrichting, niet de processen, van datacenters ingrijpende veranderingen teweeg. De verbetering van efficiency die hierdoor mogelijk wordt is ongekend. Een veel gebruikt voorbeeld is dat in een datacenter dat volledig naar OCP normen is ingericht elke engineer tot 40x meer servers kan beheren dan in een ruimte van dezelfde omvang ingericht met hardware en racks volgens de conventionele regels. De impact daarvan op de concurrentie verhoudingen is niet te onderschatten. Het is daarom ook logisch dat begin juni de grote Chinese cloud provider Alibaba tot het OCP consortium is toegetreden [LINK3]. Het is naast Facebook, Google en Microsoft de vierde hyperscaler die OCP omarmt.

Door de adoptie van de hyperscalers krijgt OCP nu ook voet aan de grond bij de gewone datacenters. Ze moeten wel volgen om de concurrentie te kunnen blijven voeren. Daarnaast weten we van echte dedicated of corporate datacenters, die feitelijke grote serverruimtes zijn, dat de gewone servers of blades inclusief de 19” racks vervangen worden voor OCP.  Enterprises doen dat om te bezuinigen op personeel en de exploitatie kosten.

De link tussen OCP, IoT en Big Data

In het vorige artikel wees ik op de grote hoeveelheid data die wordt gegenereerd, bewerkt en uiteindelijk opgeslagen door IoT toepassingen. Voor IoT en Big Data geldt tevens dat er sprake moet zijn van meer dan een locatie. De kosten van een dergelijke architectuur kunnen zeer hoog zijn, vooral zolang men uitgaat van de bekende configuraties.

OCP biedt alle mogelijkheden de IT kosten voor IoT en Big Data onder controle te houden omdat de exploitatiekosten van dergelijke omgevingen zoveel lager zijn dan conventionele serverruimtes en datacenters. Daarnaast is OCP de manier om een veel hogere density te realiseren per vierkante meter vloeroppervlak. Dat maakt OCP extra interessant voor het implementeren van processen op basis van IoT en Big Data in bestaande productieomgevingen.

Toekomst

Met dit en het vorige artikel heb ik aangegeven welke drie ontwikkelingen op dit moment absoluut de moeite van het volgen waard zijn. IoT, Big Data en OCP zijn volgens Rittal geen toekomst muziek maar zaken die nu al spelen. Afzonderlijk en vooral in combinatie hebben ze alles in zich extreem disruptive te zijn. Wetende dat dit allemaal speelt zijn er twee opties voor de leveranciers en installateurs: doorgaan op vertrouwde voet of de eigen positie kritisch onder de loep nemen. Het laatste lijkt mij de beste keuze.

Waarschijnlijk komt u tot de conclusie dat kennis van de drie genoemde ontwikkelingen meer dan ooit het onderscheid gaat maken. Kennis die u en uw klant in staat stelt een voorsprong te behouden of zelfs uit te bouwen. Degene die als eerste in zijn sector de genoemde innovaties doorvoert komt waarschijnlijk op een ongekende voorsprong, dat is de uitdaging waar u samen als schakels van een keten voor staat. Het bijzondere hieraan is dat het delen van kennis een harde randvoorwaarde vormt.

Als Rittal zijn we daar klaar voor, kennis uitwisselen zit in onze DNA. Dus neem eens contact met ons op om te horen over onze rol bij OCP, IoT en Big Data. U bent vanzelfsprekend ook welkom op een van onze opleidingen over actuele trends die consequenties voor netwerken en infrastructuur hebben.

 

Tags infrastructuur OCP open compute project

Reageren

 

 

Let op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder